Maak naleving Lden gemakkelijk met handige tool

03-04-2017

De geluidbelasting door windturbines en windparken wordt steeds strenger gehandhaafd. Met onze Lden-monitor heeft u inzicht in de geluidemissie van windturbines. Zo heeft u de compliance goed op orde.

Lees verder

Maak naleving Lden gemakkelijk met handige tool

WETTELIJKE REGISTRATIEVERPLICHTING

Eigenaren van windturbines of windparken zijn volgens de wet verplicht om jaarlijks op basis van de effectieve werking van het windpark de emissieterm te bepalen en vast te leggen. Deze gegevens moeten minimaal 5 jaar ter beschikking blijven voor handhaving. Dit staat in de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling milieubeheer)

BEST EEN LASTIGE NORM

“De geluidnorm in het Activiteitenbesluit is best een lastige norm als het om windturbines gaat”, zegt ing. Hans Geleijns. Niet alleen de geluidemissie van de windturbine zelf telt mee, maar ook de opgetreden windsnelheden gedurende een kalenderjaar. “Het is zeker niet in alle gevallen zo dat ‘met een druk op de knop’ de gevraagde geluidgegevens aangeleverd kunnen worden.” 

Gemeenten verzoeken de eigenaren om gegevens aan te leveren op basis waarvan bepaald wordt of turbines aan de voorschriften voldoen. Bij dit handhavingstraject komt nog heel wat kijken. “Zeker bij wat oudere turbines gaat er heel wat verzamel- en rekenwerk zitten in het verwerken van de jaargegevens van een turbine”, zegt Geleijns. 

LDEN-MONITOR 

Om deze jaarlijkse verplichting makkelijker te maken en om ‘onderweg’ de reeds opgesoupeerde geluidruimte te kunnen bewaken en beheren, ontwikkelde LBP|SIGHT de Lden-monitor. Op windturbinegeluid.nl is hierover meer informatie te vinden. Met deze tool zorgen wij ervoor dat de lastige geluidnorm toch goed te monitoren is. 

COMPLIANCE 

Specifiek voor uw windpark(-en) wordt een website opgebouwd, waarmee u direct alle noodzakelijke gegevens van het huidige en van de voorgaande jaren op kunt vragen. Met onze tool heeft u de compliance op orde. Verschillende klanten, zoals Eneco en Innogy gingen u voor. Uiteraard kunnen we ook berekeningen voor u maken en conclusies trekken. Lees meer over de werkzaamheden van ons windteam.