LBP|SIGHT maakt bouw studentenhuisvestiging in Delft planologisch mogelijk

01-02-2016

In Delft is eind januari de bouw gestart van het International Student House, een project met studentenwoningen, gemeenschappelijke faciliteiten, horeca en kantoorruimten. De adviseurs van LBP|SIGHT maakten het realiseren van dit project, dat eind dit jaar gereed moet zijn, planologisch mogelijk.

Lees verder

LBP|SIGHT maakt bouw studentenhuisvestiging in Delft planologisch mogelijk

Herontwikkeling historische campus

Het noordelijk deel van de historische campus van de TU Delft wordt in opdracht van studentenhuisvester Stichting DUWO herontwikkeld. In twee gebouwen, die in carrévorm worden neergezet waardoor er een hof ontstaat, komen 332 onzelfstandige studentenwoningen met elk een douche en toilet. 

Verder biedt het complex straks onderdak aan een Grand Café met terras, medische zorg en ruimtes voor buitenlandse studie- en studentenverenigingen. Het ISH wordt daardoor de ‘huiskamer’ voor de vele buitenlandse studenten die tijdelijk in Delft studeren. 

Bij de gebouwen komt ook een openbaar park, dat dienst doet als ontmoetingsplek voor de studenten, maar daarnaast ook een ecologische en waterbergingsfunctie heeft. 

Uitvoerig onderzoek

Namens LBP|SIGHT deed Daniël Verburg, bij het bureau adviseur in met name gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, vorig jaar uitvoerig onderzoek om te komen tot een goede ruimtelijke onderbouwing van het project. Het plan werd daarbij getoetst aan juridische, stedenbouwkundige, verkeerskundige, milieukundige en beleidsmatige randvoorwaarden. 

“Je kunt zeggen dat wij als LBP|SIGHT de bouw van het ISH planologisch mogelijk hebben gemaakt”, zegt Verburg.  “We hebben namelijk de ruimtelijke onderbouwing opgesteld en uiteenlopende milieu- en omgevingsonderzoeken uitgevoerd.” 

Omdat het plan moest passen in de directe omgeving en moest voldoen aan alle eisen die de diverse overheden stellen, moesten uitvoerige onderzoeken worden gedaan op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, verkeer en parkeren, bedrijven (in de buurt) en milieuzonering, water, windhinder en bezonning. 

Geen bezwaren

“De conclusie van ons rapport is, dat het beoogde bouwplan geen negatieve ruimtelijke gevolgen heeft en dat er ook vanuit milieuoogpunt geen bezwaren bestaan tegen het realiseren van het International Student House”, aldus Verburg. “En omdat de ontwikkeling van de gebouwen ook financieel en maatschappelijk uitvoerbaar is, stond niets de start van de bouw meer in de weg.”