LBP|SIGHT intensief betrokken bij nieuwbouw tijdelijke rechtbank Amsterdam

20-03-2015

LBP|SIGHT adviseert zowel wat betreft de bouwfysica, de akoestiek, de brandveiligheid als de duurzaamheid bij de nieuwbouw van de tijdelijke rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam. 

Lees verder

LBP|SIGHT intensief betrokken bij nieuwbouw tijdelijke rechtbank Amsterdam

In de tijdelijke nieuwbouw van zo’n 5.400 m2 vindt de komende jaren een groot deel van de rechtspraak doorgang. Na sloop van een deel van het bestaande gebouw wordt op hetzelfde perceel de permanente nieuwbouw neergezet. Zodra deze gereed is, wordt de tijdelijke rechtbank weer verwijderd.

Belangrijke processen

Omdat in de tijdelijke rechtbank de komende jaren belangrijke processen plaatsvinden, zijn de eisen die aan het gebouw worden gesteld, hoog. Het interim-karakter mag niet ten koste gaan van de representativiteit en van zaken als outillage, de complexe logistiek, de akoestiek, het comfort en de veiligheid. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Design, Build, Maintain & Remove-opdracht gegund aan het consortium DPCP, onder leiding van Du Prie bouw & ontwikkeling en Cepezedprojects. 

Duurzaamheid

Als belangrijk selectiecriterium van de opdrachtgever gold, mede gezien het tijdelijke karakter van het gebouw, het voorkomen van afval en het maximaliseren van de restwaarde van het gebouw. 

"Het Rijksvastgoedbedrijf hecht grote waarde aan duurzaamheid", zegt ir. Luc Schaap van LBP|SIGHT. "Vandaar dat we heel consequent hebben gezocht naar mogelijkheden van reductie van materiaalgebruik, hergebruik en recycling en zo veel mogelijk donormaterialen gebruiken". 

Zo komen de kanaalplaatvloeren uit een donorgebouw dat wordt gesloopt. De vloerelementen worden op maat gemaakt en voorzien van een speciale voorziening waarmee ze in het staalskelet kunnen worden vast gebout. Zo wordt ook maximaal gestreefd naar een demontabel gebouw. Daarnaast wordt ook maximaal gebruikgemaakt van afval als grondstof. Van de gevelbeplating tot de kunsttoepassing zijn ideeën ontwikkeld op basis van het hergebruiken van (bouw)afval. 

Andere mindset

De gedachte dat je een gebouw moet neerzetten, maar na vijf jaar ook weer moet meenemen leidt daadwerkelijk tot een andere manier van kijken en denken binnen het consortium waarmee LBP|SIGHT nauw samenwerkt. "De uitdaging in dit project is om de andere aanpak te verenigen met de hoge eisen en standaarden die vanuit de opdrachtgever zijn opgelegd", aldus Schaap. "Want al is het tijdelijk, het moet net zo goed zijn als een permanent gebouw".