LBP|SIGHT bewaakt trillingen bij restauratie Nachtwacht

26-10-2018

Het is bepaald niet onze eerste adviesopdracht in de museale wereld, maar wel een erg bijzondere. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft LBP|SIGHT ingeschakeld bij het restauratieproject van de Nachtwacht. Het beroemde schilderij van Rembrandt wordt komend jaar gerestaureerd voor het oog van het publiek.

Lees verder

LBP|SIGHT bewaakt trillingen bij restauratie Nachtwacht

Aandacht van de hele wereld

Jan Keijzer, adviseur geluid en trillingen, is nauw bij het project betrokken. ‘Deze restauratie trekt de aandacht van de hele wereld’, zegt hij. ‘Vooral omdat deze op de zaal wordt uitgevoerd. Het schilderij blijft dus gewoon op zijn plek hangen. En de bezoekers van het museum kunnen het proces op de voet volgen.’

Bijzondere eisen aan restauratieklus

Deze werkwijze stelt wel bijzondere eisen aan de manier van aanpak van de restauratieklus. ‘Het is vooral van belang dat het hele proces trillingvrij verloopt’, aldus Keijzer. 

Al ruim voordat het nieuws naar buiten kwam, was hij actief in het museum. ‘We hebben metingen uitgevoerd naar uiteenlopende trillingen. Bijvoorbeeld in de vloer door lopende bezoekers, maar ook van de in te zetten apparatuur. En zelfs van het verkeer buiten.’

Hoogwaardige apparatuur

Voordat de restauratie begint, wordt voor het schilderij een omvangrijke installatie neergezet. ‘Er komen onder meer hydraulische liften en allerlei andere apparatuur en attributen’, vertelt Jan. ‘En bij de restauratie worden met name scanners, lasers en afstandsmeters gebruikt. Dat is allemaal fijne, hoogwaardige apparatuur die door trillingen uit de omgeving snel kan worden verstoord.’

Dus moet LBP|SIGHT de trillingen zorgvuldig meten. Vervolgens komt er een advies dat de trillingen van de restauratie-apparatuur zo veel mogelijk moet voorkomen. ‘De apparatuur moet natuurlijk wel naar behoren kunnen werken’, zegt Keijzer. ‘ Bij de opstelling van deze apparatuur zullen we zeker maatregelen nemen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn de geconstateerde trillingen te ontkoppelen van de restauratiewerkzaamheden.’

‘Beroemdste schilderij’

Zoals gezegd heeft LBP|SIGHT in de loop der jaren vaker in musea geopereerd. ‘Dat is in een aantal musea in het land gebeurd’, zegt Jan Keijzer. ‘Zo hebben we bij Boijmans Van Beuningen in Rotterdam de trillingen gemeten bij de aanleg van een parkeergarage. Ook bij die grote ingreep zijn de kunstschatten zorgvuldig ontzien.’

Maar de opdracht van het Rijksmuseum vindt Jan wel een erg bijzondere. ‘Het gaat om het beroemdste schilderij van Nederland’, zegt hij. ‘En het publiek kan er gewoon bij blijven. Het is mooi dat wij aan deze gecompliceerde operatie kunnen bijdragen. Als bedrijf zijn we daar zeker trots op.’