Laagfrequent geluid komt meer voor in het dagelijks leven

18-10-2018

Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven. De natuur en de mens produceren ze. Denk aan golven, wind, huishoudelijke apparaten en de industrie. De laatste jaren is er meer aandacht voor de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid. Maar er is ook nog veel onduidelijk over de oorzaken en gevolgen. Adviseur Theo Campmans heeft in opdracht van het RIVM een oriënterende studie uitgevoerd: is de hoeveelheid laagfrequent geluid de afgelopen decennia toegenomen?

Lees verder

Laagfrequent geluid komt meer voor in het dagelijks leven

Het aandeel laagfrequent geluid wordt groter en hoorbaarder

Er zijn allerlei maatregelen om luider geluid te weren. Juist daardoor is laagfrequent geluid meer hoorbaar. Bovendien zorgen de maatregelen tegen luidere geluiden dat laagfrequent geluid in verhouding steeds meer aanwezig is.

Verschillende geluidbronnen met verschillende impact

Verschillende geluidbronnen zorgen voor laagfrequent geluid dat onze woningen bereikt. Er is nog weinig bekend over hoe gevels van woningen dit geluid weren. Wel weten we door de oriënterende studie meer over de impact van verschillende veroorzakers:

Wegverkeer

Er is steeds meer wegverkeer en dus ook steeds meer verkeersgeluid. Het aandeel laagfrequent geluid neemt toe door maatregelen als schermen en stil asfalt.

Railverkeer

Er is meer railverkeer. Dit geldt voor goederen- en voor reizigersvervoer. Maar de hoeveelheid laagfrequent geluid neemt in verhouding niet toe. Er rijden wel meer treinen op de rails, maar deze treinen zijn ook stiller geworden.

Industrielawaai

Het is nog onduidelijk wat het aandeel laagfrequent geluid vanuit de industrie is. Er zijn namelijk te veel verschillende soorten geluidbronnen binnen de industrie om hier, op basis van deze oriënterende studie , een uitspraak over te kunnen doen.

Vlieglawaai

Het vliegverkeer is toegenomen, maar het geluid dat vliegtuigen produceren is afgenomen. Het aandeel laagfrequent geluid vanuit vliegverkeer is vrijwel gelijk gebleven.

Meer weten over laagfrequent geluid?

Meer weten over de oriënterende studie naar laagfrequent geluid? Lees het rapport dat Theo Campmans geschreven heeft. Eerder verscheen er ook een artikel over laagfrequent geluid van snelwegen op onze website. Theo geeft ook een lezing over dit onderwerp op het jaarlijkse congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit. Dit congres is op 6 en 7 november in Hoevelaken.

Expertises

Geluid en trillingen

Meer over Geluid en trillingen