Kick-off-bijeenkomst nieuwbouw Merletcollege in Cuijk

26-09-2014

Het bouwen van een school als het Merletcollege is als het lopen van een marathon, de eerste kilometers heb je nodig om in de goede tred te komen, vanaf dan gaat het soepeler en wordt het zicht op de finish reëel. Met woorden van ongeveer deze strekking, gebruikte Paul Metzemaekers, rector, een aardige metafoor tijdens de kick-off-bijeenkomst nieuwbouw Merletcollege.

Lees verder

Kick-off-bijeenkomst nieuwbouw Merletcollege in Cuijk

Daadwerkelijke bouw begint

Want na een voorbereidingstijd van ongeveer drie jaar, de eerste kilometers, breekt nu bijna de goede tred aan; het moment waarop de daadwerkelijke bouw begint. Hoogste tijd om onder leiding van Hans Voorberg, ICSadviseurs, een meeting te houden waarbij alle geledingen die bij de bouw betrokken zijn, met elkaar kennis maakten.

En zo nam op 9 september jongstleden, in de raadszaal van het gemeentehuis van Cuijk, een bont gezelschap plaats aan de vergadertafels. Bont, maar verbonden. Want elke aanwezige stelde zich voor en illustreerde aan de hand van een meegebracht voorwerp welke expertise men in gaat brengen. 

De opdrachtgever, de stedenbouwkundige, de architect, de constructeur, de projectmanager, de civiel-technicus, de adviseur bouwfysica, de jurist, de communicatieadviseur en nog diverse anderen; zij lopen dezelfde marathon. De kick-off-bijeenkomst markeerde het punt naar de soepele tred, vanaf nu is de gezamenlijke blik gericht op de finish.

Installatie-arm schoolgebouw

Voor LBP|SIGHT ligt in deze marathon een extra uitdaging: namelijk de realisatie van een installatie-arm schoolgebouw. Dit is onder meer mogelijk door een doordacht ontwerp, het goed benutten van de relevante gebouweigenschappen en waar mogelijk een natuurlijke ventilatie van de leslokalen en gemeenschappelijke ruimten. LBP|SIGHT heeft opdracht voor de advisering van de nieuwbouw vanaf het voorlopig ontwerp t/m de realisatie voor de vakgebieden bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.