Jeroen Vugts over nieuw gebouw ING: ‘Gelukkig was mijn vrouw ook enthousiast’

07-02-2020

In januari werd in Amsterdam Zuidoost Cedar geopend, het bijzondere nieuwe hoofdkantoor van ING. Het gebouw in Cumulus Park biedt aan zo’n 2.800 medewerkers een plezierig, comfortabel en ook zeer duurzaam onderkomen. Onze adviseur Jeroen Vugts was vanaf november 2015, het begin van het proces, bij het realiseren van het project betrokken.

Jeroen adviseerde en begeleidde vanuit LBP|SIGHT op het gebied van akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica en BREEAM, de norm voor duurzaamheid. Cedar bestaat uit twee transparante gebouwen van elk vijf verdiepingen, die met elkaar zijn verbonden door een glazen luchtbrug. Het gebouw, het interieur en het omringende park zijn ontworpen als één geïntegreerd geheel.

Lees verder

Jeroen Vugts over nieuw gebouw ING: ‘Gelukkig was mijn vrouw ook enthousiast’

Controleren

“We maakten eerst deel uit van het toetsteam, dat namens ING het ontwerp van de casco-ontwikkelaar beoordeelde”, vertelt Jeroen. “Het ging daarbij om een beoordeling van alle relevante bouwfysische aspecten gedurende de ontwerpfase en het bouwproces van het casco en de invulling van de specifieke gebruikerswensen van ING. Ook controleerden we de invulling van de BREEAM-credits op hoofdlijnen. In beginsel bestond dit casco uit lege verdiepingen en lege atria die in een later stadium van het traject op verantwoorde wijze moesten worden ingericht met werkplekken.”

Akoestiek en brandveiligheid

In de verdere uitwerking van het plan veranderde onze rol naar ontwerpend adviseur voor de inbouw en inrichting. Onder meer de akoestiek op de werkplekken was een punt van aandacht. “Daarin is veel tijd en overleg met de interieurarchitect gaan zitten”, aldus onze adviseur. Verder was het waarborgen van de brandveiligheid een uitdaging, zegt Jeroen. “Natuurlijk moesten we zorgen voor veilige vluchtwegen, maar in een bankgebouw heb je te maken met uitvoerige beveiligingsschillen. En die twee elementen mochten elkaar niet in de weg zitten.”

Ook de wens van ING om nadrukkelijk de directe omgeving bij het gebouw te betrekken, vergde extra aandacht voor het waarborgen van de veiligheid. “Want het gebouw nodigt niet alleen de medewerkers uit elkaar gemakkelijk te ontmoeten, dat geldt ook voor mensen die in de buurt werken of wonen”, legt Jeroen uit. “Op de begane grond kan iedereen binnenlopen voor bijvoorbeeld een kop koffie.”

BREEAM-certificaat outstanding

Natuurlijk vormde het waarborgen van een hoge graad van duurzaamheid een belangrijk onderdeel van ons takenpakket. “Waar we het ontwerpteam van ING in eerste instantie op het gebied van BREEAM adviseerden bij de inrichting en inbouw, kregen we begin 2019  ook de taak van expertcoördinator om voor ING het oplevercertificaat aan te vragen voor de inrichting en inbouw”, vertelt hij. “Hiervoor verrichtten we controles op de bouwplaats en beoordeelden we alle door de betrokken partijen ingediende bewijsstukken en bijbehorende verantwoording ten behoeve van het ontwerp- en oplevercertificaat. De procedure heeft voor de duurzaamheid van het gebouw het BREEAM-certificaat outstanding opgeleverd”, zegt onze adviseur tevreden.

‘Trappen dragen bij aan duurzaamheid’

Jeroen is ook erg te spreken over het uiteindelijke Cedar-gebouw, waarbij hij in de loop van de jaren steeds nauwer betrokken is geraakt. “Het is een mooi, dynamisch en gezellig gebouw geworden, echt een fijne werkplek”, stelt hij vast. “Wat bijvoorbeeld prachtig is gelukt, zijn de twee atria met grote, houten trappen en platforms waarmee de medewerkers naar het restaurant en espressobar op de begane grond kunnen gaan. Ook die trappen dragen bij aan duurzaamheid. De mensen vinden ze namelijk zo mooi en leuk om te gebruiken, dat ze die nemen in plaats van in de liften te stappen. Dus lopen en bewegen ze meer.”

Feedback gebruikers positief

De feedback van de gebruikers van het nieuwe hoofdkantoor is inmiddels uiterst positief, heeft Jeroen ondervonden. “Met name de tevredenheid over de werkplekken en de akoestiek is groot”, zegt hij. Jeroen kreeg trouwens feedback uit de eerste hand. “Toevallig werkt mijn vrouw daar,” vertelt hij. “Dus het was wel spannend hoe ze bij thuiskomst zou reageren na de eerste werkdag op haar nieuwe werkplek. Gelukkig was ook zij tot mijn opluchting erg enthousiast!”

Samenwerking met ING gaat verder

Met het afronden van het project Cedar is onze samenwerking met ING bepaald nog niet afgelopen. “Integendeel”, kan Jeroen melden. “ING is in Amsterdam Zuidoost nog veel meer van plan met gebiedsontwikkeling. Zo wil ze in samenwerking met onder meer het ROC en de Hogeschool van Amsterdam in het Cumulus Park enkele gebouwen renoveren. Ook bij die projecten zijn wij inmiddels nauw betrokken.”

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid