Jeannette Levels wil inspireren en enthousiasmeren in 'de Week van de Circulaire Economie'

30-01-2020

Onze adviseur duurzaamheid Jeannette Levels is bij de vijfde Week van de Circulaire Economie op diverse fronten actief. De Week, met activiteiten door het hele land, is dit jaar van 3 tot en met 7 februari. “Doel is om ondernemers te informeren wat er allemaal mogelijk is op het gebied van de circulaire economie”, zegt ze. “En verder willen we mensen inspireren en enthousiasmeren echt met circulariteit aan de slag te gaan.”

Lees verder

Jeannette Levels wil inspireren en enthousiasmeren in 'de Week van de Circulaire Economie'

Afval bestaat in 2050 niet meer

Dat is ook hard nodig, want Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn, waarin afval eigenlijk niet meer bestaat. Dus is de ambitie om te streven naar het zo veel mogelijk hergebruiken van grondstoffen en het minimaliseren van de waardevermindering. Een tussenstap is 2030, waarvoor met name overheidsdiensten als voorbeeld moeten dienen.

Stevige ambitie

Eén daarvan is Rijkswaterstaat, niet voor niets één van de organisatoren van de Week van de Circulaire Economie. “RWS wil in dat jaar geheel energieneutraal zijn, de helft minder primaire grondstoffen gebruiken en circulair werken”, licht Jeannette toe. Dat is een stevige ambitie, maar overheden, wetenschap en bedrijfsleven zijn op de goede weg.

“Er gebeurt veel op het gebied van circulariteit”, stelt onze adviseur duurzaamheid. “Er vindt breed onderzoek plaats, er zijn ontwikkelingen in de manier van inkopen, er vinden pilots plaats, noem maar op. Maar helaas gaat te veel daarvan nog aan ondernemers voorbij.”

Welk loket?

En wie wel kennis neemt van de ontwikkelingen, weet vaak niet wat hij of zij concreet kan doen. “Het is zelfs zo dat wie een idee heeft, dikwijls niet weet wat hij daarmee aan moet”, zegt Jeannette. “Bij welk loket kan ik terecht, hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar, waar moet ik zijn voor subsidies, wie kan mij echt helpen? Zulke praktische vragen horen wij vaak.”

Nut en noodzaak materiaalpaspoort

Dus draagt Jeannette Levels graag bij aan het beantwoorden van die vragen en het verschaffen van helderheid. “Op de dag van het openingscongres in Den Haag zit ik in Oost-Nederland met bedrijven uit de maakindustrie”, vertelt ze. “Dat congres is massaal en trekt vooral veel adviseurs,  beleidsmakers en de grote bedrijven. Maar ik richt me die dag in een rondetafelgesprek heel laagdrempelig op het MKB. Ik ga daar praten met ondernemers uit onder meer de machinebouw en de automotive. We hebben het dan bijvoorbeeld over nut en noodzaak van een materiaalpaspoort, hoe kun je daarmee circulair ontwerpen en je businesscase versterken.” 

Ook komt ter sprake welke nieuwe technologieën nuttig zijn om de circulariteit te bevorderen. “Er komt bijvoorbeeld een demonstratie met een nieuwe generatie 3D-printer, uit de praktijk van een metaalproductiebedrijf.”

Groot project bij Rijkswaterstaat

In een andere bijeenkomst in de Week is de infrasector Jeannette’s gesprekspartner. “Dat doen we bij Rijkswaterstaat, waar wij als LBP|SIGHT met een groot project bezig zijn om de beschikbare milieudata voor infraprojecten versneld te vergroten. Hier gaan we met de markt en collega-adviseurs en -experts aan de slag om samen de juiste prioriteiten voor de noodzakelijke transitie vast te stellen”, legt Jeannette uit. Tijdens weer een andere sessie, met ABNAMRO, treedt ze op als expert en is ze één op één beschikbaar om vragen van ondernemers te beantwoorden.

‘Contacten uit mijn netwerk’

“Daar ga ik vooral ondernemers ontmoeten die al wel een idee hebben, maar daarmee niet verder komen”, vertelt Jeannette. “Ik verwacht zeker niet alleen technische en juridische vragen over circulariteit, maar ook vragen over financieringsmogelijkheden. Ik ga vooral graag inhoudelijk met mijn expertise aan de slag in projecten, maar kan op dit soort sessies ook mensen koppelen aan waardevolle contacten uit mijn netwerk. Als een ondernemer iemand zoekt om pakweg een printplaat te refurbishen, dan kan ik ‘m wellicht helpen.”