Integrale brandveiligheid

Michaëla van Hulten & Gérard van Oosteren (november 2020)

Integrale brandveiligheid is al jaren een trend, maar het wordt vaak gezien als een obstakel of een papieren tijger. Hoe zou je dit nu goed kunnen aanpakken? De personen die deze integraliteit moeten verankeren zijn specialisten die integer werken. Dit betekent: open communiceren over doelmatigheid en partijen durven wijzen op samenhang, valkuilen en financiële risico’s. Het is tijd voor het herkennen van kennis en ervaring op het gebied van brandveiligheid.

Lees verder

Integrale brandveiligheid

BUITEN DE KADERS DENKEN 

We denken in hokjes, we bouwen in hokjes. De hokjes van het Bouwbesluit 2012. Terwijl integrale brandveiligheid veel meer is dan de afdelingen van het Bouwbesluit. Dus denk anders. Zo moet het uitbestedingsproces in de bouwwereld aansluiten bij het doel en de functie. Simpel gezegd: alleen voldoen aan een bestek is niet goed genoeg. Zo is een opsomming van producten wat anders dan een systeemomschrijving. En productaansprakelijkheid kennen we, maar waarom geen systeemaansprakelijkheid of verantwoording nemen voor doelmatigheden? 

ZIJN WE COMPLIANT? 

De samenhang tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen (BIO) zorgt ervoor dat een bouwwerk brandveilig is en gebruikt kan worden. Dit brandveiligheidsconcept, ofwel de samenhang van maatregelen en gelijkwaardigheden, wordt vaak in een vroeg stadium van een bouwplan bepaald. Maar de samenhang moet ook ná het verkrijgen van een vergunning bewaakt worden. Anders loop je het risico dat de uitgangspunten en keuzes tijdens het realisatieproces verwateren. En ben je niet meer compliant. 

SAMENHANG VASTLEGGEN 

Het is essentieel om vanaf de start met de juiste mensen aan tafel te zitten. Onderlinge verbanden tussen bouwkundige en installatietechnische voorzieningen van het brandveiligheidsconcept moeten overeind blijven tot aan oplevering. Een uitgewerkt plan van de samenhang van brandbeveiligingsinstallaties wordt vastgelegd in een integraal brandveiligheidsplan met of in een uitgangspuntendocument (UPD). Bij voorkeur is dit een door een inspectie-instelling goedgekeurd UPD. Het document moet in ieder geval worden meegenomen in de contractuele verplichtingen met bouwpartners.

SPECIALISTISCH WERK 

Met een vergunning regel je dat een bouwwerk voldoet aan de wet en dat de brandweer globaal kan controleren op doelstellingen. De vertaling hiervan naar onder andere een functionele installatie is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of gebruiker. Maar dan wel met de inbreng van een specialist die de juiste vaktechnische samenhang weet te verwoorden én belangen begrijpt. 

LBP|SIGHT is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu. We geven al vijftig jaar advies over verschillende expertises en thema’s aan heel diverse opdrachtgevers. Ook bij vraagstukken op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties kunnen we u begeleiden met onze brede kennis en jarenlange ervaring op het gebied van brandveiligheidsaspecten.

Lees hieronder het artikel zoals het is gepubliceerd in Bouwwereld