Houd rekening met onderzoek naar bouwlawaai bij bouw windturbine

17-12-2015

Ontwikkelaars en andere initiatiefnemers van de aanleg van windturbines en –parken moeten er beter rekening mee houden, dat gemeenten en provincies kunnen vragen om onderzoek naar lawaai tijdens de bouwfase. Volgens LBP|SIGHT wordt nogal eens vergeten dat dergelijke onderzoeken kunnen worden opgelegd.

Lees verder

Houd rekening met onderzoek naar bouwlawaai bij bouw windturbine

“Het is natuurlijk bekend dat een operationele windturbine geluid produceert, dat in de omgeving kan worden gehoord”, zegt Thom de Rijk MSc, bij LBP|SIGHT medior adviseur op het gebied van (industrie)geluid. “Daarvoor bestaan ook wettelijke normen. Maar minder bekend is, dat ook het geluid tijdens het bouwen van turbines aan wettelijke normen is gebonden. Die zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Ontheffing

Het maximaal toelaatbare geluidniveau is daarin afhankelijk van het aantal dagen dat de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. “En voor werkzaamheden ‘s avonds en in de nacht moet apart ontheffing worden aangevraagd”, voegt De Rijk daar aan toe. 

LBP|SIGHT heeft voor een aantal windparken tijdens de bouwfase metingen en berekeningen uitgevoerd. “Daaruit bleek, dat het geluid van heien –vooral voor windturbines in het water- kilometers ver kan dragen. En die grote afstand zorgt bijna vanzelf voor een groot aantal potentieel gehinderden”, aldus Thom de Rijk.

“Wees er dus alert op, dat het bevoegd gezag voor of tijdens het bouwen kan vragen om een onderzoek naar dit bouwlawaai. Bij LBP|SIGHT zijn we natuurlijk graag bereid initiatiefnemers daarbij van dienst te zijn.”