Het moet anders, artikel wijziging wet geluidhinder

Geluid (nr. 1 2016)

In het tijdschrift Geluid gaf onze adviseur Ed Goudriaan deze maand zijn mening over de toenemende blootstelling van de burger aan lawaai en dat het volgens hem tijd wordt op een andere manier de geluidbelasting te reguleren.