Het gebruik van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen

Bouwfysica nr. 3 (2014)

De milieuprestatie van gebouwen (MPG) drukt de milieubelasting ten gevolge van het materiaalgebruik in een gebouw uit in één getal. Wettelijke prestatie-eisen ontbreken nog, waardoor de waarde van het getal nog moeilijk op waarde te schatten blijkt. 

Ook ontbreekt een koppeling tussen de MPG en de voor gebouwen wettelijk verplichte energieprestatie. Deze koppeling blijkt echter wel noodzakelijk te zijn om de mate van duurzaamheid ten gevolge van materiaal- en energieverbruik inzichtelijk te kunnen maken.

Lees verder

Het gebruik van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen

Wouter Grefelman en collega Janneke van der Weerd beschrijven in editie 3 van 2014 van het Bouwfysicablad  van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) de resultaten en mogelijke verbeteringen.