Han Vossen: geluidoverlast nog steeds ondergeschoven kindje

23-05-2016

Geluidoverlast door industrie en verkeer wordt in Nederland een steeds groter vraagstuk. Ing. Han Vossen (57) is met zijn lange ervaring en vele contacten op het gebied van lawaai- en geluidbeheersing dan ook een welkome versterking voor LBP|SIGHT. Hij is kort geleden bij het bureau aangetreden.

Dicht op elkaar kruipen

“Steeds meer mensen krijgen, onder meer door de groeiende mobiliteit, te maken met geluidoverlast”, zegt de Limburger, “maar toch is het beteugelen ervan nog steeds een ondergeschoven kindje. Doordat we in ons land zo dicht op elkaar kruipen, krijgen meer en meer mensen last van lawaai, ook door de industrie. Dat heel lokale probleem is voor bewoners vaak nog groter dan de overlast door verkeerslawaai.” 

Maar het probleem van te veel geluid uit zich in meer vormen, legt de van oorsprong weg- en waterbouwer Vossen uit. “Neem de overlast die sportcomplexen voor hun omgeving veroorzaken. Steeds meer van die complexen worden door fusies samengevoegd, breiden dus uit in omvang en oppervlakte, en bezorgen de directe omgeving veel hinder en ergernis.”

Kenniscentrum 

LBP|SIGHT mag zich ook op het gebied van het bestrijden van lawaai en overmatig geluid al een hoogwaardig kenniscentrum noemen, maar met zijn ervaring bij zowel overheden als het bedrijfsleven denkt Han Vossen hierin zeker van meerwaarde te kunnen zijn. 

Bovendien neemt hij een netwerk mee uit zijn geboortestreek Limburg. “Natuurlijk opereert LBP|SIGHT in heel Nederland en zelfs daar buiten, maar ik ken de markt in zuidoost Nederland goed en voeg die contacten graag toe aan het bedrijf.”

Chemelot 

Interessant voor LBP|SIGHT is Chemelot, het enorme industriegebied in Zuid-Limburg, waar grote en kleine chemische bedrijven, maar ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen, samen zijn gebracht en waar Vossen vele contacten en ingangen heeft. “In dat gebied speelt van alles, van grote tot kleine problemen en wij kunnen daar als LBP|SIGHT veel nuttig werk verrichten”, weet hij. 

“Om maar wat te noemen: fabrieken moeten voldoen aan steeds strengere milieueisen, onder meer op het gebied van geluid. Tegelijkertijd kunnen ze kampen met problemen door defecten aan verouderde installaties. De klachten die daarvan het gevolg zijn, moeten worden geïnventariseerd en dat kunnen wij prima doen. Plus natuurlijk vervolgens adviseren hoe de problemen moeten worden opgelost.”      

Drive 

De combinatie van veel kennis in huis hebben, maar die zo praktisch en oplossingsgericht mogelijk inzetten, is wat Vossen zo aanspreekt bij LBP|SIGHT. “Ik denk graag mee, breng mijn eigen netwerk in van mensen met wie ik al aan tafel zit en wil ook bijdragen in het verbreden van de expertise, bijvoorbeeld door het verzorgen van lezingen en seminars”, zegt de Limburger. 

“Ik mag dan 57 zijn, de drive heb ik nog volop om bij te dragen aan het succes van het interessante bureau dat LBP|SIGHT is en waarbij mensenwerk voorop staat.”