Haal meer uit landbouwgrond: niet verkopen, maar eerst herbestemmen

05-06-2017

Het is een bekend probleem bij woningbouwverenigingen: wat moeten we met landbouwgrond? Een voor de hand liggende en dus vaak voorkomende optie is het verkopen van de grond, met als doel om het boekverlies beperkt te houden. Bij LBP|SIGHT zien we concrete mogelijkheden om meer uit landbouwgrond te halen.

Lees verder

Haal meer uit landbouwgrond: niet verkopen, maar eerst herbestemmen

Er zijn namelijk echt wel meerdere en betere oplossingen dan de gronden (met verlies) te verkopen. Die oplossingen zijn financieel én maatschappelijk aantrekkelijk, juist voor woningbouwverenigingen is onze ervaring. We adviseerden woningbouwvereniging Mitros bij de verkoop van grond

Onze rentmeesters gaan graag voor u aan de slag. We brengen eerst de situatie in kaart, en gaan vervolgens aan de slag met het realiseren van nieuwe bestemmingen. 

SITUATIE IN KAART BRENGEN 

We brengen de rechten van gebruikers zorgvuldig in beeld. Dit zijn vaak de voormalige eigenaren. We zoeken alles uit en onderhandelen. Als het nodig is procederen we ook. 

Vervolgens brengen we in beeld wat de toegestane bestemmingen voor de grond zijn. Ook onderzoeken wat de visie van de gemeente of provincie op het gebied is. 

REALISEREN NIEUWE BESTEMMINGEN

Na het in kaart brengen van de situatie werken we aan het realiseren van oplossingsgerichte, nieuwe bestemmingen. Vaak kan de grond worden ingezet in het kader van duurzaamheid. Dat past natuurlijk uitstekend bij de doelstelling van het vergroenen die veel woningcorporaties nastreven. 

Een concrete mogelijkheid is bijvoorbeeld om de gronden te gebruiken voor het opwekken van zonne- en windenergie voor de eigen woonvoorraad. Verder zijn functies als waterberging en uiteenlopende vormen van recreatie in veel gevallen economisch goed haalbaar. 

Daarnaast kunnen we voor u in overleg gaan met overheden om te helpen met het herstellen van de agrarische structuur van het gebied. Dat kan eventueel door kavelruil, waardoor er weer grotere aaneengesloten landbouwbedrijven mogelijk worden. Ook kunnen we onderzoeken of een nieuw agrarisch bouwblok te realiseren is voor de vestiging van agrarische bedrijven. 

MOGELIJKHEDEN IN UW OMGEVING 

We onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden in de omgeving van uw woningcorporatie. Lijkt het u interessant om het daar eens over te hebben? Maak dan – uiteraard geheel vrijblijvend – een afspraak om de situatie met onze deskundigen te bespreken.