Grote belangstelling voor bijeenkomst over Omgevingswet: de vragen beantwoord!

24-11-2016

Ruim honderd relaties van LBP|SIGHT kwamen woensdag naar Nieuwegein om daar helemaal te worden bijgepraat over de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet. Die moet in 2019 van kracht worden. Daarmee zijn dan 26 nu geldende wetten in een keer vervangen. En voor de uitwerking zijn niet meer dan vier Algemene Maatregelen van Bestuur voorzien in plaats van de 120 van nu. 

Lees verder

Grote belangstelling voor bijeenkomst over Omgevingswet: de vragen beantwoord!

Twijfels

We hebben ons de afgelopen jaren verdiept in wat de nieuwe Omgevingswet procedureel en praktisch nu eigenlijk gaat betekenen voor het werkveld buiten. Voorlopige conclusie van zowel onze deskundigen als van de verzamelde (wind op land)ontwikkelaars, architecten, investeerders en andere ondernemers: er zijn grote twijfels of de nieuwe wet straks wel effectief gaat functioneren. 

Deelnemers aan het symposium waren vooral bevreesd voor onduidelijkheid en ongelijkheid, mede omdat gemeenten meer ruimte krijgen om op lokaal niveau regels te stellen. 

Vereenvoudiging

Aan de andere kant legden we uit, dat het wel degelijk de bedoeling is procedures te vereenvoudigen en te verkorten. “Maar het welslagen daarvan hangt er vooral van af of het lukt bij de gemeenten de benodigde kwalitatieve en organisatorische cultuuromslag te realiseren”, zei Frans Houtkamp in zijn slotwoord. 

“Dat wordt de komende jaren cruciaal.” Hij liet weten dat de relaties van LBP|SIGHT de komende jaren zorgvuldig van verdere ontwikkelingen rond de Omgevingswet op de hoogte worden gehouden. 

Expertises

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Milieu

Meer over Milieu

Rentmeesters

Meer over Rentmeesters