Geluidexcursies helpen om draagvlak voor windparken te verstevigen

07-06-2016

Het organiseren van geluidexcursies naar windparken om omwonenden goed en volledig te informeren, is volgens David Vrolijk van LBP|SIGHT een nuttig initiatief. “Het gaat er niet om mensen met bezwaren nu opeens vóór te laten zijn, maar wel om omwonenden een realistisch beeld te geven van wat een windpark nu eigenlijk is”.

Lees verder

Geluidexcursies helpen om draagvlak voor windparken te verstevigen

Excursie naar windturbinepark

Vrolijk werkt als geluidexpert geregeld mee aan dergelijke excursies, bijvoorbeeld voor energiebedrijven en andere initiatiefnemers die zelf geen of onvoldoende expertise op dat gebied in huis hebben. “Laatst was ik nog bij een excursie naar een windturbinepark in de buurt van Moerdijk voor mensen bij wie in de buurt plannen zijn voor een nieuw windpark”, vertelt hij. “Omwonenden van dat geplande windpark konden toen bij een vergelijkbaar park zien waarmee ze straks te maken krijgen.” 

LBP|SIGHT heeft vanwege de brede en uiteenlopende disciplines van het bedrijf geregeld te maken met windparken. “We doen veel binnen het ontwikkelen, realiseren en beheren van windparken. Denk aan een m.e.r., milieueffectrapportage, maar ook aan de vergunningstrajecten en bijbehorende onderzoeken, grondzaken en het beheer van de geluidemissie van windparken”, aldus Vrolijk. 

“We leggen ze zelf niet aan, maar verder kunnen partijen bij ons voor alles terecht wat met de realisatie van windturbines te maken heeft.” 

Realistischer beeld 

Vrolijk benadrukt dat het er bij de geluidexcursies niet om gaat tegenstanders even om te praten. “Het doel is om betrokkenen te voorzien van meer en ook juiste informatie over de effecten die een windpark heeft op de omgeving”, zegt hij. 

“De meeste mensen zijn nog nooit zo dichtbij een windmolenpark geweest en zijn bang geworden door verhalen op internet. Dat wordt nog versterkt, doordat mensen vaak onvoldoende op de hoogte zijn. En je weet: onbekend maakt onbemind.”  

Vrolijk en zijn collega’s hechten aan het verstrekken van correcte en complete informatie. “Het is belangrijk om het draagvlak onder omwonenden te verstevigen door die mensen een realistischer beeld te presenteren en de geluidexcursies vormen een klein onderdeel van dat traject”, aldus de adviseur van LBP|SIGHT. 

Eigen oordeel 

Het is Vrolijk’s ervaring dat deelnemers aan de excursies (initiatiefnemers, omwonenden, raadsleden die een besluit moeten nemen) altijd veel vragen hebben. “En er wordt ook heel wat af gemopperd en dat is prima”, vindt Vrolijk. 

“De mensen moeten zich kunnen uiten en hebben er ook recht op goed te worden geïnformeerd. Kijk, het is echt niet zo dat een windturbine nu opeens minder geluid zou produceren. Maar wij zeggen: luistert u nu eens zelf, ervaar wat het in werkelijkheid is in plaats van af te gaan op halve feiten en meningen op internet. Vorm je eigen oordeel.” 

Verschil turbinegeluid en omgevingsgeluid

Wat bij de excursies goed naar voren komt, is het verschil tussen turbinegeluid en het omgevingsgeluid. “Mensen kunnen dat onderscheid goed maken, een geluidmeter doet dat niet”, aldus Vrolijk. “Om een zuiver beeld te krijgen is het ook belangrijk om op verschillende afstanden te luisteren en dat ook zowel bovenwinds als benedenwinds te doen. Daarom beperken we ons bij de excursies ook niet tot één plek, maar ‘toeren’ we over het terrein.” 

'Mijn aquarium maakt meer herrie' 

Niet alle bezwaren raken door de geluidexcursies van tafel. “Nee, een windturbine maakt nu eenmaal geluid en een mening over horizonvervuiling is natuurlijk erg persoonlijk”, zegt Vrolijk. 

“Maar we merken dat mensen een windpark anders beleven als ze er zelf zijn geweest. Ik hoorde laatst iemand zeggen: ‘Ik ben nog steeds tegen, maar ben niet meer bang’. En een ander: ‘Mijn aquarium maakt meer herrie’. Deze mensen kijken door hun eigen waarneming toch anders tegen een windpark aan dan voordat ze op excursie waren geweest.”

Expertises

Geluid en trillingen

Meer over Geluid en trillingen