Geluideisen warmtepompen en airco’s per 1 april 2021 in werking

16-03-2021

Nu steeds meer huishoudens zich voorbereiden op een gasloze toekomst en de aandacht rondom energiebesparing groeit, worden er vaker warmtepompen toegepast bij woningen. Vaak worden deze warmtepompen buiten opgesteld, wat voor geluidsoverlast kan zorgen. Vanaf 1 april 2021 gelden er volgens het Bouwbesluit geluideisen aan warmtepompen en airco’s. In dit artikel leest u – in drie stappen – meer over wat deze eisen precies inhouden.

Lees verder

Geluideisen warmtepompen en airco’s per 1 april 2021 in werking

1. Aanpassing Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 is aangepast met nieuwe eisen in de nieuwe artikelen 3.8.2, 3.9.3. en 3.10. Deze artikelen stellen eisen aan het geluid van buiten opgestelde installaties voor verwarming of koeling. De eisen hebben betrekking op de bescherming van buren in hun buitenruimte. Voor de buitenruimte van de eigenaar van de installatie gelden geen eisen, omdat die de installatie zelf uit kan zetten.

2. Opstellen meetmethode

Voor de toetsing van de eisen uit het Bouwbesluit is een meetmethode toegevoegd aan de Regeling Bouwbesluit 2012. De basis daarvoor is de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Goed om te weten: een meting zal in principe niet nodig zijn. Net zoals de lucht- en contactgeluidisolatie ook niet altijd worden gemeten bij oplevering.

3. Ontwikkeling rekentool 

Om tijdens het ontwerpproces te bepalen hoeveel geluidvermogen toelaatbaar is voor een warmtepomp of airco in een specifieke situatie, hebben we een rekentool ontwikkeld. Daarmee kunnen we ook aannemelijk maken dat – bij juiste uitvoering – wordt voldaan aan de geluideisen uit het Bouwbesluit. Deze tool ontwikkelden we in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in overleg met Vereniging Warmtepompen, Techniek Nederland, NVKL, VNO-NCW, Nederlandse Verwarmingsindustrie en FME.

Meer over geluideisen voor buiten opgestelde warmtepompen en airco’s

Wilt u meer weten over de geluideisen voor buiten opgestelde warmtepompen en airco’s? Lees het nieuwsbericht over ons eerdere onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties of download de handleiding en rekentool ‘geluid warmtepompen en airco’s’. U kunt ook direct contact opnemen met Wim Beentjes, senior adviseur bouwakoestiek.

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Geluid en trillingen

Meer over Geluid en trillingen