Geluidadvies voor contactgeluidisolatie verhoogde vloerconstructie in Top-Up, Amsterdam

21-04-2022

Het woongebouw Top-Up in Amsterdam is ontworpen door architect Tom Frantzen volgens het Open Building-principe. Dat betekent dat de constructie van het pand gescheiden is van de inbouw, waardoor bewoners hun appartement vrij kunnen indelen en een ander gebruik in de toekomst makkelijker mogelijk is.

LBP|SIGHT adviseerde bij het ontwerp over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Wim Beentjes, senior adviseur bouwakoestiek, vertelt over de bijzondere ‘computervloer’ die werd toegepast in de appartementen.

Lees verder

Geluidadvies voor contactgeluidisolatie verhoogde vloerconstructie in Top-Up, Amsterdam
Geluidadvies voor contactgeluidisolatie verhoogde vloerconstructie in Top-Up, Amsterdam
Geluidadvies voor contactgeluidisolatie verhoogde vloerconstructie in Top-Up, Amsterdam
Geluidadvies voor contactgeluidisolatie verhoogde vloerconstructie in Top-Up, Amsterdam

© Isabel Nabuurs (fotografie)

Verhoogde vloerconstructie

Geheel volgens het Open Building-principe werden de appartementen casco opgeleverd. Er waren alleen een gevelconstructie en lichte woningscheidende wanden, houten kolommen en een basisvloer van 230 mm beton aanwezig; de indeling van de appartementen konden bewoners helemaal zelf bepalen. Wim: “De techniek, zoals elektriciteit, stadsverwarming en water, bevond zich op een centrale plaats. De architect koos voor een verhoogde vloerconstructie in de woningen zelf. Alle installatieleidingen binnen de woning moesten zo in de ruimte onder de verhoogde vloer worden aangebracht.”

Voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit

De casco betonnen vloer alleen voldeed niet aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van geluid. Bij de architect was er de sterke wens om veel beter te realiseren. Wim: “In een appartement wil je goede geluidisolatie om overlast te beperken. Daarom berekenden we hoe de geluidisolatie van een experimentele aanvullende constructie zou worden in een kleine, maatgevende ruimte. De minimale eis voor contactgeluidisolatie (LnT,A) in het Bouwbesluit is 54 dB. Uit mijn berekeningen bleek dat de nieuwe vloerconstructie in theorie 38 dB zou moeten kunnen halen. Het is belangrijk om daarbij altijd een marge in te bouwen, dus we namen uiteindelijk £ 43 dB op in het Programma van Eisen (PvE). Hierbij adviseerden we om een trilling dempend materiaal op te nemen tussen de verhoogde vloer en de basisvloer. De verhoogde vloerconstructie bestaat uiteindelijk uit een trilling dempende onderlaag met daarop stelpoten, een houten balklaag en een verzwaarde houten vloer met daarin vloerverwarming. Hoewel een dergelijke constructie een hele investering is, hebben alle bewoners ervoor gekozen om deze vloer met een hoge contactgeluidisolatie toe te passen in de appartementen.”

Het resultaat

Na toepassing van de vloerconstructie controleerde Koppen Bouwexperts met geluidmetingen of er daadwerkelijk sprake was van voldoende geluidreductie. Wim: “Toen bleek dat de vloerconstructie inderdaad in kleine ruimten de berekende 38 dB realiseerde en dus nog betere waarden in de grotere ruimten.”

Wim is trots op het eindresultaat: “Meestal adviseren we over verend opgelegde dekvloeren. In het geval van Top-Up is er sprake van een plaatselijke draagconstructie van houten balken als onderdeel van een verhoogde vloerconstructie. Normaal gesproken zie je dit soort constructies vaak bij ‘computervloeren’ in gebouwen waar veel leidingen liggen, bijvoorbeeld in datacenters. In het geval van Top-Up is dus eigenlijk een verbeterde utiliteitsoplossing toegepast in woningen, met een bijzonder resultaat.”

Meer over Top-Up, Amsterdam

Ontwikkelaar: Lemniskade Projecten

Architect: FRANTZEN et al architecten en Lemniskade Projecten

Constructieadvies: Pieters Bouwtechniek

Aannemer: Hillen & Roosen

Installateur: Hemubo

Bouwdirectie: H2O Bouwmanagement

Meting geluidisolatie vloer: Koppen Bouwexperts

Fotografie: Isabel Nabuurs