Gebiedsmanager Hans Karssenberg: "Rijnhuizen loopt lekker"

05-02-2016

Het gaat goed met het project Rijnhuizen. Dat meldt Hans Karssenberg, die sinds september samen met Emilie Vlieger gebiedsmanager is in het gebied. Rijnhuizen moet de komende vijftien tot twintig jaar veranderen van een kantorengebied met hoge leegstand in een fraai gebied voor wonen, werken en recreëren.

Lees verder

Gebiedsmanager Hans Karssenberg: "Rijnhuizen loopt lekker"

“Het loopt lekker”, zegt Karssenberg. “De eerste concrete transformatieprojecten komen al van de grond.” In het kader van het 45-jarig bestaan voegde LBP|SIGHT afgelopen jaar adviezen voor een duurzame gebiedsontwikkeling toe aan de bestaande gebiedsvisie van de gemeente Nieuwegein. In de ontwikkeling naar een duurzaam en energieneutraal gebied speelt LBP|SIGHT een initiërende, adviserende en coördinerende rol. 

Groeiend enthousiasme 

De ervaringen de eerste maanden van Karssenberg en zijn collega Vlieger zijn positief. “Er kristalliseert zich een model uit voor het structureel maken van de ‘Club Rhijnhuizen’, het samenwerkingsplatform om de transformatie te versnellen en de gebiedskwaliteit te versterken”, aldus de gebiedsmanager. 

“We hebben inmiddels drie clubdagen gehad: over de opzet van de club zelf, over business cases voor het omzetten van kantoren naar wonen en een bijeenkomst over hoe we het groen in Rijnhuizen kunnen versterken.” Karssenberg merkt daarbij een groeiend enthousiasme. “Er neemt een mooie en steeds grotere mix deel aan de gesprekken: eigenaren, gebruikers, ontwikkelaars, de gemeente en bewoners. En er komen ook nieuwe initiatiefnemers bij met wie we vruchtbare gesprekken voeren.” 

Dit jaar volgen nieuwe bijeenkomsten, onder andere over duurzaamheid, samen met LBP|SIGHT. Ze worden aangekondigd via de mailing en de Facebook-pagina. 

Concreet op gang 

Er zijn al transformaties concreet op gang aan het komen: zo is Kondor Wessels actief rondom het kantoor van LBP|SIGHT (rond de 160 woningen aan het water), pleegt Vink Bouw sloop en nieuwbouw in Kroon op Jutphaas (56 woningen in het groen en appartementen). 

Datzelfde doet Bogor bij het kasteel in het gebied (woningen in het groen van de kasteeltuin op de plaats waar nu nog het kantoor van het FOM staat) en ArthurAmstrong transformeert aan de Wattbaan een bestaand kantoor naar betaalbare woningen (77 appartementen in een al negen jaar leegstaand kantoorgebouw, naast het Huis van de Sport). Ook daarbij is LBP|SIGHT nauw betrokken voor wat betreft het gebruik van duurzame materialen en energieopwekking. 

Meer informatie 

LBP|SIGHT denkt bij al deze projecten mee en levert dus met name adviezen over de duurzaamheid. “En ook binnen Club Rhijnhuizen zijn we samen met LBP|SIGHT het onderdeel duurzaamheid verder aan het uitwerken”, zegt Karssenberg. “Alles bij elkaar is een steeds grotere groep mensen actief bezig om het proces richting een fraai en duurzaam Rijnhuizen steeds concreter vorm te geven.” Meer weten? Kijk dan op Club Rhijnhuizen: www.facebook.com/clubrhijnhuizen en duurzaam.lbpsight.nl.