Expertise van LBP|SIGHT ingezet bij realiseren van innovatief en energiezuinig kunstdepot in Leeuwarden

23-04-2015

In Leeuwarden is de eerste paal geslagen voor de bouw van een duurzaam depot voor kunst uit vijf Friese musea. In de Friese hoofdstad komt een gebouw te staan dat zo energiezuinig is dat het zelfs meer energie levert dan het gebruikt. 

LBP|SIGHT is verantwoordelijk voor het bouwfysisch en energetisch concept. In het ‘Kolleksjesintrum Fryslân’ krijgt het Friese cultureel en historisch erfgoed straks een veilig en duurzaam onderkomen. 

Het team bestaande uit LEVS architecten, Technisch adviesbureau Galjema (installaties), Crown Fine Art (beheer- en opslagconcepten) en LBP|SIGHT (bouwfysica, energie, duurzaamheid en brandveiligheid) ontwikkelde in 2012 voor de provincie Friesland al een programma van eisen inclusief haalbaarheidsstudie. Hierbij bedacht LBP|SIGHT een voor Nederland nieuw technisch concept, waarbij het depot weinig installaties nodig heeft en uiterst zuinig met de energie omspringt. 

‘Grot in de polder’ 

We hebben bewust gekozen voor het concept van een ‘grot in de polder’ om zo de hoge kosten voor geavanceerde, maar ook kwetsbare, klimaatinstallaties te voorkomen. 

“Dit concept leunt op toepassing van een extreem zwaar geïsoleerde buitenschil (wanden en dak) in combinatie met een niet geïsoleerde begane-grondvloer. Op deze wijze is een voor kunstopslag geschikt klimaat te realiseren en wordt tevens substantieel bespaard op het energieverbruik.” 

Loslaten van vaste waarden 

Een vernieuwend concept vraagt de bereidheid oude waarden los te laten. Voor de eigenaren van de kunst gaat het er dan om te accepteren dat de kunst bij een lage temperatuur wordt opgeslagen: gemiddeld circa 13°C. “Wetenschappelijk is al lang aangetoond dat dat beter is voor de kunst”. “Maar het strookt niet met het gedachtegoed dat in het verleden heeft postgevat. Het vraagt dus moed dit los te laten en in Friesland heeft men deze stap gezet.” Een niet geïsoleerde vloer is in strijd met de bestaande bouwregelgeving, dus ook van die zijde moest worden meegedacht. Gelukkig leverde dit geen problemen op. 

Energieleverend gebouw 

Voor het verwarmen van het depot van 15.000 m3 is minder warmte nodig dan voor een gemiddelde eengezinswoning. Mede doordat op het gehele dak zonnepanelen komen te liggen, kan ruimschoots worden voorzien in de energievraag. 

Kortom, per saldo kan zo een energieleverend gebouw worden gerealiseerd, waarin het Fries erfgoed tegen minimale kosten en met maximale duurzaamheid veilig kan worden bewaard.

Expertises

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid