Erfpacht niet afschaffen, maar juist vaker hanteren

05-07-2014

Erfpacht afschaffen? Slecht idee, vindt ing. Arend Dijkstra, rentmeester bij LBP|SIGHT. In een ingezonden brief aan Het Financieele Dagblad van 5 juli 2014 schrijft hij waarom het erfpachtstelsel juist veel voordelen biedt.Lees verder

Erfpacht niet afschaffen, maar juist vaker hanteren

Voordelen erfpacht

Het is een slecht idee om het systeem van particuliere erfpacht feitelijk af te schaffen door over te gaan tot eeuwigdurende afkoop, zoals nu in het coalitieakkoord van het nieuwe college in Amsterdam staat. Erfpacht biedt veel maatschappelijke voordelen en zou juist vaker moeten worden gehanteerd.

Argumenten tegen: huiseigenaren kunnen geen eigenaar van de grond onder hun woning worden, wat slecht is voor het stimuleren van het eigen woningbezit. En eigen woningen bevorderen (met name in achterstandswijken) de leefbaarheid. Bovendien, is een ander argument, is de hoogte van de jaarlijkse canon afhankelijk van de economische ontwikkelingen en periodieke aanpassing kan dus voor de erfpachter nadelig uitpakken.

Blijvende bron van inkomsten

Vooral in maatschappelijk opzicht biedt het erfpachtstelsel echter concrete voordelen. Erfpacht is een blijvende bron van inkomsten voor de gemeente, die er collectieve voorzieningen mee kan financieren. Een eeuwigdurende afkoopsom levert de overheid eenmalig weliswaar veel geld op, maar een canon komt jaarlijks terug, waardoor ook komende generaties ervan profiteren.

Het erfpachtstelsel is ook een goed beheersinstrument om ongewenste ontwikkelingen mee uit te sluiten. En het is — anders dan via bestemmingsplannen — ook mogelijk tijdelijk gebruik te realiseren, bijvoorbeeld voor vijftien of twintig jaar.

Verder is erfpacht juist in deze tijd een goed middel om de woningbouw op gang te helpen. Immers: de koper betaalt alleen de bouwkosten van de woning met daarbij een canon voor het grondgebruik. En die is lager dan de financieringskosten als ook de grond zou moeten worden gekocht.

Deze ingezonden brief verscheen in Het Financieele Dagblad van 5 juli 2014.