Er moet een geluidlabel voor woningen komen

29-03-2016

Voor alle woningen in Nederland moet naast het energielabel ook een geluidlabel komen. De invoering van dat instrument zal substantieel bijdragen aan het behouden of verbeteren van een goed woon- en leefklimaat. Dit bepleit Ed Goudriaan, bij LBP|SIGHT adviseur op het gebied van akoestiek en lawaaibeheersing. 

Meer beleidsvrijheid

In 2007, toen de Wet Geluidhinder werd gewijzigd, kregen gemeenten meer beleidsvrijheid op het terrein van geluid en geluidoverlast. “De bedoeling was dat gemeenten beter maatwerk zouden kunnen leveren, doordat ze eigen keuzes konden maken en prioriteiten stellen”, zegt Goudriaan. 

“Maar de wetgeving maakt het ook mogelijk in specifieke gevallen af te wijken van wettelijke geluidsnormen. Op grond van de Interimwet stad-en-milieubenadering en de Crisis- en Herstelwet hebben de gemeenteraden namelijk de bevoegdheid in een aangewezen projectgebied in het belang van een zuinig ruimtegebruik uitzonderingen te maken”, aldus de geluidsspecialist van LBP|SIGHT, die ook in het vakblad Geluid zijn visie kenbaar maakte.

Verkeerde ontwikkeling

Volgens Goudriaan is er een verkeerde ontwikkeling gaande. “Het is toch gek dat we een normenstelsel in wetgeving vastleggen, maar dat we –als het even niet past- wetgeving maken die het mogelijk maakt af te wijken van die wettelijke geluidsnormen”, stelt hij. 

Gevolg is, aldus de adviseur: op veel plekken onnodig grote geluidsoverlast. Uit onderzoek is gebleken dat zeventig procent van de Nederlandse woningen is blootgesteld aan verkeerslawaai (weg- en treinverkeer en luchtvaart) boven een gemiddeld niveau van 50 dB(A) per 24 uur. 

Bij mensen van 16 jaar en ouder wordt het maximale percentage ernstig gehinderden door wegverkeersgeluid geschat op zo’n 30 %, ofwel ruim 3,5 miljoen mensen en het percentage mensen met ernstige slaapverstoring op 12 % (1,5 miljoen) per jaar, somt Goudriaan op.

Het moet anders

Het moet dus anders, vindt hij. “Zeker als we bedenken dat in de grote steden de komende jaren een bevolkingsgroei wordt verwacht en de behoefte aan woonruimte toeneemt. Het zou toch mooi zijn, als ondanks die groei het aantal mensen dat hinder ondervindt, of zelfs ernstige hinder, zou afnemen.”

Geluidlabel voor woningen

De oplossing zit ‘m dus, stelt hij, in het invoeren van een geluidlabel, zoals woningen nu ook al zijn voorzien van een energielabel. Volgens Goudriaan biedt de nieuwe Omgevingswet kansen voor zo’n andere aanpak. 

“Als we alle woningen verplicht van een geluidlabel voorzien, kan de markt haar werk doen in plaats van dat de overheid probeert te sturen”, aldus de adviseur van LBP|SIGHT. 

Voor huurwoningen zou een geluidlabel kunnen worden gekoppeld aan het huurpuntensysteem, waardoor de huur hoger of lager is afhankelijk van de voorzieningen die aan een huis zijn getroffen. “Maar ook de omgeving kun je bij dat systeem betrekken”, betoogt Goudriaan. “Dus niet alleen een stille kamer of goede geluidsisolatie tussen woningen levert punten op, ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een rustig binnenplein doet dat.”

Ook voor koopwoningen

Het effect van het geluidlabel geldt uiteraard ook voor koopwoningen. Goudriaan: “Het hebben van een geluidlabel met een ‘slechte’ score zal uiteindelijk de prijs van een woning beïnvloeden. Potentiële kopers kunnen aan de hand van het geluidlabel zien, wat de lawaailast van een woning is en of deze lawaailast in combinatie met de gevraagde prijs een acceptabel element is in hun afweging die woning te kopen.”

Een bijkomend voordeel van deze aanpak is volgens de adviseur, dat maatregelen geld gaan opleveren in plaats van deze als een kostenpost te beschouwen. “Het verschuiven van de focus kan er dan naar mijn mening toe leiden dat geluidafwegingen in het beginstadium van een ontwerp al een plek krijgen en niet pas in de eindfase van een planproces, zoals nu zo vaak het geval is.”