Energieneutraal gymnasium in Amsterdam geopend

21-10-2016

In het klimaatneutrale deelgebied Houthavens van het stadsdeel West in Amsterdam is de nieuwbouw van het 4e Gymnasium geopend. Bij het realiseren van deze energieneutrale school aan de Archangelweg waren we als adviseur nauw betrokken.


Lees verder

Energieneutraal gymnasium in Amsterdam geopend
Energieneutraal gymnasium in Amsterdam geopend
Energieneutraal gymnasium in Amsterdam geopend
Energieneutraal gymnasium in Amsterdam geopend

Het Gebouw

Het nieuwe schoolgebouw (na jarenlang in een tijdelijk onderkomen te hebben gezeten) herbergt een categoriaal gymnasium, waarbij het accent ligt op kunstzinnige en culturele vorming. Vandaar dat het gebouw, naast de gebruikelijke onderwijsruimten, ook beschikt over onder meer een filmzaal, muziekstudio’s, een atelier en een theater. De school heeft twee sportzalen, die buiten schooltijd door de buurt kunnen worden gebruikt. Maar het gebouw wordt vooral gekenmerkt door de hoge mate van duurzaamheid die door een aantal maatregelen is gerealiseerd. 

Thermische schil  

Ir. Janneke van der Weerd, adviseur bij LBP|SIGHT op het gebied van bouwfysica en duurzaamheid, is gedurende de looptijd van de bouw, ongeveer een jaar, geregeld bij het project op bezoek geweest. “Daarbij hebben we vooral gekeken naar het aanbrengen van de thermische schil, die een hoge isolatiewaarde tot stand moest brengen”, vertelt ze. 

We wilden er absoluut zeker van zijn, dat de werkzaamheden werden uitgevoerd zoals de bedoeling was. Het komt namelijk nogal eens voor, dat een gebouw bij het ontwerp prachtig energiezuinig is, maar dat het resultaat na de bouw tegenvalt, bijvoorbeeld voor wat betreft de luchtdichtheid en het aanbrengen van de isolatieschil.

Het gebouw is voorzien van een groot aantal maatregelen die bij elkaar voor grote energiezuinigheid en duurzaamheid zorgen. Zo zijn verwarming en koeling geregeld via betonkernactivering. “Daarbij wordt het beton gebruikt als geleider”, legt de adviseur van LBP|SIGHT uit. “Eerst wordt de constructie opgewarmd en daarna het gebouw. Dat is een weliswaar traag, maar wel erg efficiënt systeem.” 

‘Dreunende ballen’  

De toepassing van het systeem had wel gevolgen voor het realiseren van een goede akoestiek. Bij schoolgebouwen is dat natuurlijk altijd van groot belang, merkt Van der Weerd op, vanwege de gewenste rustige atmosfeer in leslokalen. “Omdat we betonkernactivering gebruikten, konden we de plafonds van de lokalen en andere ruimten niet afdichten en moesten we naar een andere oplossing zoeken. Die vonden we in het ophangen van baffles, absorberende panelen aan draadjes. En verder hebben we akoestische maatregelen in de wanden genomen.” Een bijzondere opgave qua geluidbeheersing leverde de plaatsing van de gymzaal op, hoog in het gebouw. 

We moesten veel aandacht besteden aan de vloeren, omdat je in de klaslokalen natuurlijk geen last mag ondervinden van dreunende ballen boven je hoofd.

Verder is het hele gebouw voorzien van hoogwaardig drievoudig glas en staan op het dak PV-cellen die zonne-energie opvangen waarmee op duurzame wijze elektriciteit wordt opgewekt. 

Hoge eisen 

De samenwerking met PMB, het projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam, dat bij dit project als opdrachtgever hoge eisen stelde aan duurzaamheid en energiezuinigheid, is wederzijds weer goed bevallen. “Dat is plezierig gegaan”, zegt Janneke van der Weerd. “We werken nu weer met PMB samen aan het realiseren van een energieneutraal gebouw.” 

Beeldmateriaal: Projectmanagementbureau Gemeente Amsterdam