Eerste deel openbaar vervoer-terminalcomplex Breda gaat open

02-09-2014

Vanaf het voorlopige ontwerp (in 2006) is advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT uit Nieuwegein nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de nieuwe OV-terminal in Breda, waarvan het eerste deel (aan de noordkant) wordt geopend op zaterdag 6 september. 


Lees verder

Eerste deel openbaar vervoer-terminalcomplex Breda gaat open
Eerste deel openbaar vervoer-terminalcomplex Breda gaat open
Eerste deel openbaar vervoer-terminalcomplex Breda gaat open

Integraal advies

Het bureau heeft bij het ontwerpproces en de realisatie onder meer integraal geadviseerd op het gebied van het bestemmingsplan, de brandveiligheid, externe veiligheid, akoestiek, trillingen en bouwfysica.

LBP|SIGHT geeft ook in de gebruiksfase de ontwerpvisies en randvoorwaarden mee voor de verschillende interne organisaties. Daarvoor is een online applicatie (app) ontwikkeld, een ‘digitale gebouwdossier’, waarmee de belangrijke technische bouwinformatie het beste toegankelijk geborgd wordt. Voor OVT-Breda is straks sprake van heldere uitgangspunten voor een zorgvuldig gebruik en beheer van het complex, waarin veel functies met elkaar zijn gecombineerd.

Veel functies komen samen

In het ontwerp van spoorbouwmeester Koen van Velsen komen als onderdeel van het nieuwe station Breda op een betrekkelijk klein gebied uiteenlopende functies samen. 

"Dit complex is veel meer dan alleen een station. Het was een technisch uitdagende opgave om een complex te creëren waarin een treinstation, een overdekte busterminal, kantoren, winkels, horeca, appartementen, een grote fietsenstalling en parkeren op goede en comfortabele wijze met elkaar konden worden verenigd, " vertelt ir. Siuhang Chan, die namens LBP|SIGHT de afgelopen jaren intensief bij het project was betrokken en die ook in de komende beheersfase tussen alle betrokken partijen ‘spin in het web’ is.

Brandveiligheid en bouwfysica

Aangezien de kantoren en woningen dichtbij het spoor zijn gelegen, is in het project veel aandacht besteed aan de brandveiligheid en de externe veiligheid. 

"Er zijn straks continu veel mensen in het complex aanwezig, die er wonen, werken en winkelen. Om hen optimale veiligheid te bieden hebben we in samenwerking met onder meer ProRail en de Veiligheidsregio Noord-Brabant een speciaal voor OVT Breda op maat gemaakt brandveiligheidsconcept vastgesteld. In de praktijk betekent dat een concrete vertaling in een ruim pakket aan brandwerende maatregelen", aldus Chan. Ook wat betreft de bouwfysica moest LBP|SIGHT bijzondere problemen oplossen. 

Er is veel vraag naar woningen dichtbij het openbaar vervoer, maar de bewoners van de 150 appartementen die zijn gerealiseerd, moeten natuurlijk wel comfortabel wonen. Dus adviseerde LBP|SIGHT de architect zowel wat betreft de toetreding van daglicht in de woningen via de binnentuinen als wat betreft de geluidsisolatie tussen het spoor en de woningen.

Veel partijen

Niet zichtbaar, maar wel belangrijk in het proces naar realisatie, was de coördinerende rol van LBP|SIGHT in de samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

"Bij zo’n enorm project met een gevoelige combinatie van functies heb je natuurlijk met veel partijen te maken. Uiteraard met ProRail en de architect, maar ook met het bouwbedrijf Bouwcombinatie OVT Breda, de uiteindelijke gebruikers en beheerders zoals NS Stations, de busvervoersbedrijven, de toekomstige ondernemers in het complex, overheden, noem maar op. Het is belangrijk, dat één iemand het overzicht houdt en aanspreekpunt is. Ook die rol als spin in het web hebben we de afgelopen jaren op ons genomen. We werken trouwens met veel plezier aan dit grote project. Het biedt ons de mogelijkheid om vrijwel alle specialismen van ons bureau in te zetten."

Met het afronden van de eerste fase is de bouw van de nieuwe OV-terminal in Breda nu over de helft heen. De oplevering van het volledige complex staat gepland voor medio 2016.