Drie nieuwe senior adviseurs versterken LBP|SIGHT

21-09-2017

We zijn bij LBP|SIGHT de grens van honderd medewerkers gepasseerd. Op 1 oktober verwelkomen we onze 105e vaste collega. Met stagiaires en enkele tijdelijke krachten erbij zitten we nu zelfs op 110 mensen. Begin deze maand zijn onder anderen drie senior adviseurs bij ons in dienst getreden. We stellen ze hier graag aan u voor.

Lees verder

Drie nieuwe senior adviseurs versterken LBP|SIGHT

Gérard van Oosteren, adviseur brandveiligheid: ‘Integrale systemen en oplossingen’ 

De 43-jarige Gérard van Oosteren is al een kleine twintig jaar actief in de wereld van brandveiligheid. “Ik ben van huis uit werktuigbouwkundige”, vertelt hij. “Maar al in mijn eerste baan kreeg ik direct te maken met brandveiligheid.” 

Gérard werkte bij diverse bedrijven, ook internationaal. De laatste vijf jaar had hij een management- en salesfunctie bij een onderneming in de installatiewereld en was daar onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van watermistsystemen. “Dat is een verdere innovatie van de Sprinklerinstallaties”, legt hij uit. “Het is hetzelfde principe, maar dan onder hoge druk en fijne verneveling.” 

Terug naar advieswereld 

De overstap naar ons bureau was een erg bewuste. “Ik wilde terug naar de advieswereld”, licht Gérard zijn ‘transfer’ toe. “Ik wist dat LBP|SIGHT grote projecten doet en met een brede variëteit. Toen we in gesprek raakten wist ik al snel: bij zo’n bureau wil ik wel werken.” 

Integrale concepten

Gérard wil de komende jaren werken aan ‘robuuste integrale brandveiligheidsconcepten’. Maar hij heeft ook de duidelijke ambitie verder te kijken dan alleen naar brandveiligheid. “Integrale adviezen over zowel systemen als ook concrete oplossingen; daarin zijn we bij LBP|SIGHT goed”, zegt hij. “En er kunnen ook nog stappen in worden gemaakt. Met mijn kennis van de installatietechniek draag ik daar graag aan bij.” 

Michiel Hagenouw, adviseur bouwfysica: ‘Terug naar de inhoud van het vak’ 

De eveneens 43-jarige Michiel Hagenouw is een oude bekende van LBP|SIGHT. Hij werkte tot 2013 bij ons en stapte toen over naar een ander adviesbureau. Nu is hij –met nog meer bagage- terug om onze gelederen te versterken. 

“Ik wilde terug naar de inhoud van het vak bouwfysica”, zegt de adviseur. “In mijn vorige baan bij een internationaal bureau zat ik veel meer in het projectmanagement. Maar het was een nuttig uitstapje; ik heb veel ervaring opgedaan. Ik weet nu ook veel meer over andere disciplines en de voortgang van processen.” 

Integreren van disciplines 

Michiel werkte afgelopen jaren in projecten veel samen met partners als aannemers, architecten en installatie-adviseurs. “Daardoor heb ik nu veel kennis en ervaring in het integreren van diverse disciplines”, legt hij uit. “Die kennis heb ik natuurlijk ook in mijn eerste periode bij LBP|SIGHT opgebouwd”, weet de adviseur. “Met mijn inmiddels opgedane ervaring ga ik die kennis nu verder toepassen en uitbouwen.” 

Digitalisering in de bouw

Veel aandacht wil Michiel de komende jaren besteden aan de digitalisering in de bouw. “De bouwwereld loopt daarin achter, terwijl die ontwikkeling niet is tegen te houden. De bouw maakt nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden van digitalisering”, vindt hij. “Bij LBP|SIGHT zijn we wel al goed op weg met digitalisering, ook in bouwprojecten. Maar samen met onze opdrachtgevers kunnen we daarin ook nog stappen maken.” 

Marc Lindhout, adviseur grondzaken en vastgoed: ‘Het gaat hier puur om de inhoud’ 

Marc Lindhout (48) werkte vele jaren bij taxatiebureaus, in het vastgoedbeheer en voor enkele gemeenten, waarvan de laatste acht jaar voor de gemeente Utrecht. Toch ervaart hij de overstap van een ambtelijke organisatie naar LBP|SIGHT niet als groot. “Die vraag is mij vaker gesteld”, zegt Lindhout. “Maar qua manier van werken verandert er voor mij niet veel.” 

Marc werkte bij de afdeling Grondzaken van de gemeente aan grote projecten. “Net als in het bedrijfsleven moesten we onze eigen broek ophouden”, vertelt hij. “Ook daar moesten we uren schrijven en verantwoorden, offertes maken en natuurlijk moet het werk voor onze opdrachtgevers altijd af. Dat betekent nog wel eens wat extra doorwerken. Maar dat hoort er nu eenmaal bij.” 

Hoog kennisniveau

Marc kent ons bureau al zeker tien jaar. “Ik had regelmatig contact met collega’s van LBP|SIGHT en die waren altijd lovend over het bedrijf.” Hij kreeg in de loop der jaren ook een goede indruk van de bedrijfscultuur bij LBP|SIGHT. “De mensen die ik sprak, hadden allemaal een hoog kennisniveau, toonden liefde voor het vak en waren enthousiast. Maar daarnaast waren het ook altijd gewoon aardige mannen en vrouwen”, vertelt hij. 

Die indruk is bevestigd in de eerste weken van zijn activiteiten bij ons. “De manier van werken, van communiceren met elkaar is prettig. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat het bij LBP|SIGHT altijd puur om de inhoud gaat. Het draait altijd om het objectief verstrekken van goed advies.” 

Toegevoegde waarde

Marc Lindhout is adviseur bij onze rentmeesters, maar heeft dus een andere achtergrond. “Ik ben grondzakendeskundige en vastgoedadviseur”, legt hij uit. “Samen met mijn directe collega’s, de rentmeesters, kom ik aan tafel bij grote, professionele partijen. Ik hoop met mijn specifieke kennis en ervaring van toegevoegde waarde voor ze te zijn.”