De EED-audit is meer dan checkboxes afvinken

29-01-2021

Sinds medio 2019 moeten bedrijven de rapportage van de energie-audit digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De deadline hiervoor is nu verstreken: 31 december 2020. Op dit moment controleert RVO of bedrijven aan hun informatieplicht hebben voldaan. 

Heeft u nog geen audit laten uitvoeren in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED)? Informeer dan gerust of wij u nog kunnen helpen. Hilko van der Leij, adviseur milieu en duurzaamheid: "We voeren EED-audits uit, rapporteren conform de wettelijke vereisten en geven advies over hoe energiebesparende maatregelen het beste zijn te implementeren binnen een organisatie.”

Lees verder

De EED-audit is meer dan checkboxes afvinken

Een wisselend beeld rondom de EED-audit

Hilko ziet een wisselend beeld bij bedrijven als het gaat om de EED-audit: "We zien in veel gevallen nieuwsgierigheid en pro-activiteit. Deze bedrijven weten wat de audit inhoudt en kennen de voordelen: wat valt er te besparen? Andere bedrijven zijn er niet zo mee bezig. Zij zien de EED-audit echt als een verplichting. Toch is deze audit juist voor deze groep een stok achter de deur. Het spoort aan om uitgebreid onderzoek te doen naar energiebesparing en niet alleen het laaghangend fruit aan te pakken."

Maatwerk en kostenefficiënte energiebesparingen

"Met de EED-audit kun je, simpel verwoord, besparingen realiseren en dat levert geld op. Bovendien voldoe je aan de auditplicht", legt Hilko uit. Maar we kijken verder dan dat. "Natuurlijk moeten we alle standaard maatregelen nagaan die vanuit de overheid zijn voorgeschreven. Maar daarnaast onderzoeken we per onderneming welke energiebesparingen het meest kostenefficiënt zijn. Hierbij maken we gebruik van onze kennis over specifieke sectoren als metaalbedrijven, gieterijen of betonfabrieken. Door meer procesinhoudelijk en naar complexere vraagstukken te kijken, voegen we wat toe aan de standaard maatregelen die de EED oplegt."

Als voorbeeld haalt Hilko de energie-audit bij Trioliet aan: "Bij een installatie met een hoog energieverbruik - een droogoven - gingen producten via een sluisopening de oven in en weer uit. Deze opening is gebaseerd op de maximale maatvoering, met groot warmteverlies als gevolg bij kleinere producten. We hebben geadviseerd om de deur, afhankelijk van de grootte van het product, verder of minder ver open te laten gaan. Dit heeft geleid tot minder warmteverlies en dus een energiebesparing."

Goed afgestelde installaties

Tegenwoordig hebben de meeste bedrijven 'slimme energiemeters': meters waaraan je het verbruiksprofiel, bijvoorbeeld het verbruik per uur, kunt inzien. "Bedrijven hebben deze informatie wel, maar doen er vaak niets mee. Aan het verbruiksprofiel kun je bijvoorbeeld snel zien of installaties goed zijn afgesteld of dat er een hoge basislast is. Dit is dan een startpunt voor verder onderzoek”, vertelt Hilko.

Hij vervolgt: “Zo kwamen we er voor een klant met veel vestigingen achter dat bij meerdere vestigingen de verwarmingsinstallaties ook 's nachts aanstonden. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt een energiemonitorings- en bewakingssysteem (EBS) geïmplementeerd."

Contact met RVO

Hilko benadrukt: “We hebben, indien nodig, voor en tijdens de audit contact met het RVO. Zo stemmen we zaken af namens de klant en beperken soms bijvoorbeeld het aantal rapportages. Natuurlijk is het ook mogelijk om nazorg uit te voeren.” We kijken ook in het hele proces hoe we de klant werk uit handen kunnen nemen en kunnen ontzorgen.

Wilt u een EED-audit?

Heeft u nog geen energieaudit laten uitvoeren? Informeer dan gerust of wij u nog kunnen helpen.