Daglichtambities vaak hoger dan bouwnorm

Raam & Deur (2013)