Circulariteit als levend onderwerp: onze visie en ambitie

05-05-2019

Circulariteit. Een onderwerp waar we niet meer omheen kunnen én willen. Circulariteit is namelijk geen hype, maar een broodnodige ontwikkeling: het vormt de basis voor een robuustere economie en een oplossing voor de druk die op het milieu en het klimaat rust. Maar hoe maak je zo’n veelomvattend concept concreet en werkbaar?

Lees verder

Circulariteit als levend onderwerp: onze visie en ambitie

Circulariteit in een notendop

Circulariteit is een begrip met wel meer dan 100 definities. Maar in een circulaire economie staan in elk geval twee zaken centraal: hergebruik van grondstoffen maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren. Simpel gezegd: afval bestaat niet.

Onze visie

Circulariteit is voor ons geen statisch gegeven, maar een levend onderwerp. We richten ons op creatieve, innovatieve en praktische oplossingen om circulariteit in de praktijk werkbaar te maken. Deze ontstaan bijvoorbeeld door brainstormsessies. Intern, maar ook extern.

Bedrijfsbreed circulair

Zo ontwikkelen we ons tot een organisatie die bedrijfsbreed circulair werkt en adviseert, vanuit elk vakgebied dat we in huis hebben. Hiervoor informeren we onze collega’s en klanten voortdurend over wat circulariteit is, maar ook over de stappen die wij zetten om dit onderwerp invulling te geven.

Sneeuwbaleffect: intern in extern

We zijn met onze circulaire benadering actief in de bouwwereld, de grond-, weg- en waterbouw en de maakindustrie. Ook al onze andere werkzaamheden willen we laden vanuit een circulair perspectief. Zo bedden we deze nieuwe manier van denken in in onze organisatie. Tegelijkertijd zetten we klanten zo aan het denken over hun invloed op een circulaire economie.

Kortom, we zetten onze invloed in om het zogeheten sneeuwbaleffect te bereiken. Groot succes vraagt om kleine stappen.

Onze ambitie

We willen voorop lopen in de circulaire ontwikkeling. Dit betekent dat we op een wezenlijk andere manier denken en dus anders kijken: naar elk gebouw, gebied of product. Hierin willen we zelf het goede voorbeeld geven en daarnaast andere partijen inspireren en enthousiasmeren. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van circulariteit in projecten en producten. Ook verzorgen we daarin trainingen.

Circulariteit is daarnaast een wereldwijde transitie. Daarom hebben we veel kennis van zowel beleid als regelgeving op nationaal en op internationaal niveau.