BREEAM-certificaat Excellent voor nhow-hotel Amsterdam RAI

16-08-2020

Het in januari geopende nhow-hotel Amsterdam RAI heeft het BREEAM-certificaat ‘Excellent’ behaald. Wij waren vanaf de start van de bouw bij het project betrokken en onze adviseur Erik de Jong was dat tot en met de aanvraag en beoordeling van het BREEAM-certificaat.

Lees verder

BREEAM-certificaat Excellent voor nhow-hotel Amsterdam RAI
BREEAM-certificaat Excellent voor nhow-hotel Amsterdam RAI
BREEAM-certificaat Excellent voor nhow-hotel Amsterdam RAI
BREEAM-certificaat Excellent voor nhow-hotel Amsterdam RAI

Grootste nieuwbouwhotel van Benelux

Met een oppervlakte van 37.000 vierkante meter (exclusief de parkeergarage), een hoogte van 91 meter en 650 kamers en negen vergaderruimten verdeeld over 24 verdiepingen, is Hotel Amsterdam RAI het grootste nieuwbouwhotel van de Benelux. Ontbijten gebeurt op de 17e verdieping met een prachtig uitzicht over Amsterdam. De vorm van het driehoekige gebouw, pal naast de RAI, is gebaseerd op de in het oog lopende reclamezuil RAI Signaal die sinds 1961 voor het congrescentrum staat. Het ontwerp van het hotel was van Rem Koolhaas.

Bewijslast

“Om voor een BREEAM-label in aanmerking te komen moet je veel bewijslast aanleveren. Voor het nieuwe hotel is zowel een ontwerp- als een oplevercertificaat behaald. Hiervoor moest dus ontwerp- en opleveringsbewijslast worden aangeleverd”, legt Erik uit. “Want in de ontwerpfase kun je wel van alles beloven en aankondigen, je moet ook kunnen aantonen dat die maatregelen zijn gerealiseerd.” Hij heeft met name aannemer Pleijsier Bouw ondersteund bij het verzamelen en bundelen van de bewijslast voor de credits waarvoor de aannemer verantwoordelijk is gesteld.

‘Duurzaam geproduceerd’

“Er worden hoge eisen gesteld”, zegt Erik. “Je moet als aannemer bijvoorbeeld kunnen aantonen dat alle materialen een vertrouwde herkomst hebben en dat ze goed en duurzaam zijn geproduceerd”, geeft hij als voorbeeld. “Maar je moet tijdens de bouw ook rekening hebben gehouden met de buurt, ze zorgvuldig hebben geïnformeerd. En ook ontblote bovenlijven op de bouwplaats zijn taboe.” 

Een ander criterium is of de aanvoer van materialen wel verantwoord is gebeurd. “Dus moet de aannemer tijdens de bouw monitoren hoeveel kilometers aan vrachtverkeer zijn verreden.” Verder moet hij in beeld brengen hoe energiezuinig op de bouwplaats is gewerkt. “Door in de keet en de bouwliften het verbruik van bijvoorbeeld elektra, water en diesel op te hangen, wordt het slim omgaan met energie gestimuleerd.”

Kwaliteit van de binnenlucht

Om te bevorderen dat er sprake is van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht moet de aannemer aantonen dat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen slechts een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken. “Samen met mijn collega René Kraaijenbrink van de afdeling milieu heb ik daarom van alle relevante materialen de duurzaamheidslabels beoordeeld”, licht Erik toe.

Bewuste Bouwer

Belangrijk is ook hoe in het bouwproces met het afval is omgesprongen. “Zijn er minimaal zes afvalstromen en hoe staat het met de recycling? Zijn de prognoses van vóór de bouw wel gehaald?” Erik heeft enkele weken één dag per week bij Pleijsier Bouw op kantoor gezeten om alle bewijslast te verzamelen en uit te werken. “Dat werkte goed”, zegt hij. “We hadden korte lijnen en konden daardoor snel overleggen. Met als mooi resultaat dat BREEAM Excellent is verleend.” En dat niet alleen; door alle aandacht en inzet die Pleijsier besteedde aan een zorgvuldig en duurzaam bouwproces won Pleijsier Bouw voor het project RAI-hotel ook nog de prijs van Bewuste Bouwers Zuidas.

Thermografisch onderzoek

Erik de Jong is ook op andere wijzen bij het bouwproject van het Hotel Amsterdam RAI betrokken geweest. “Zo hebben we thermografisch onderzoek gedaan om eventuele warmtelekken op te sporen en verder heb ik kritisch meegelezen bij het door Pleijsier formuleren van de gebruikershandleidingen”, vertelt hij. “Die handleidingen voor de installaties en voor het onderhoud moeten zo helder zijn, dat de gebruikers van het gebouw er mee uit de voeten kunnen. En ook dat is prima gelukt”, stelt Erik tevreden vast.

Dag van de Bouw

Niet alleen in de bouwwereld ondervond het project RAI-hotel direct grote waardering. Al tijdens de bouw genoot het hotel in wording brede belangstelling, ook van ‘gewone’ geïnteresseerden. Zo kwamen op de 14e Dag van de Bouw, afgelopen juni, niet minder dan ruim 4.000 belangstellenden alvast een kijkje nemen bij het bijzondere gebouw. Door het hele land trokken 140 projecten die dag in totaal zo’n 77.000 kijkers. Het Hotel Amsterdam RAI behoorde daarbij tot de top-drie van best bezochte locaties.  Erik begrijpt die belangstelling goed. “Iedereen ziet direct dat het hier om een bijzonder gebouw gaat en wij als vakmensen weten dat de toegepaste duurzaamheid bij de bouw dit hotel nóg bijzonderder maakt.”

Foto entree hotel: nh-hotels.nl