Brandveiligheid bestaande stallen eenvoudig te verbeteren

26-02-2014

In Nederland komen bij stalbranden jaarlijks bijna 150.000 dieren om het leven. Inmiddels zijn er strengere eisen voor nieuwe stallen in de maak. De tienduizend bestaande stallen vallen daar niet onder.
Maar ook dáár kan met relatief eenvoudige, goedkope oplossingen de dierveiligheid aanzienlijk worden verbeterd. Dat stelt ing. Emiel van Wassenaar, senior adviseur brandveiligheid bij LBP|SIGHT.

Wijziging Bouwbesluit per 1 april 2014

Op 1 april wijzigt het Bouwbesluit. Dat betekent dat er vanaf die datum voor nieuwe stallen strengere brandveiligheidseisen gelden. Maar voor de circa tienduizend bestaande stallen verandert er niets. Het optrekken van de brandveiligheid naar nieuwbouwniveau is daar financieel moeilijk, zo niet onmogelijk. Het goede nieuws is echter dat het verkleinen van het gevaar veel minder duur is dan vaak wordt gedacht, aldus Van Wassenaar. 

Preventie

“De nadruk moet vooral op preventie liggen. Met eenvoudige maatregelen is de kans op brand al flink te reduceren. Stofbestendige elektrische apparaten kunnen al een flink verschil maken. Oververhitting en kortsluiting zijn te voorkomen door goed onderhoud. Haal bij werkzaamheden brandbare materialen weg of dek ze af én zorg voor voldoende blusmiddelen. Leg ook eenvoudige rookdetectie aan. Zo’n systeem kan een grote brand voorkomen, heel duur is het niet.” 

Vervanging materialen

Voorkomen dat een brand die eenmaal is ontstaan, zich uitbreidt, is in een bestaande stal wél kostbaar. Daarvoor zouden met name alle brandbare isolatiematerialen vervangen moeten worden. Toch is ook hier de nodige winst te behalen: “Je zou materialen die aan vervanging toe zijn, zoals binnenbeplating, kunnen vervangen door een niet-brandbaar alternatief. Vaak is de prijs daarvan namelijk nagenoeg gelijk aan die van een brandbare soort.” 

Risico-inventarisatie

Volgens Van Wassenaar is bewustwording essentieel in het voorkomen van stalbranden en het drama voor mens, dier én de portemonnee van de veehouder dat eraan gekoppeld is: “Een goede risico-inventarisatie is al meer dan het halve werk, ook in het verlagen van de verzekeringspremie. Voor nieuwe stallen gaat het inmiddels de goede kant op. Met relatief eenvoudige, goedkope middelen kunnen we ervoor zorgen dat dit ook in bestaande stallen het geval is.