Bouw studentenhuisvesting Reitdiep in Groningen gestart

17-06-2018

Aan de Hoogeweg in Groningen is de bouw van studentencomplex Reitdiep gestart. Het gebouw van 74 meter vormt straks een nieuwe eyecatcher voor de stad. Er is plek voor bijna 700 studenten. We adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, bouwfysica en bouwakoestiek.

Lees verder

Bouw studentenhuisvesting Reitdiep in Groningen gestart

Onze werkzaamheden bij dit project:

  • Quickscan ruimtelijke ordening en beoordeling geluidsonderzoeken
  • Beoordeling brandveiligheid voor de omgevingsvergunning
  • Beoordeling bouwfysica en akoestiek voor de omgevingsvergunning
  • Overleg architect, ontwikkelaar en Veiligheidsregio Groningen over brandveiligheid
  • Beoordeling geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen

Quikscan omgeving en milieu

In het aankooptraject wilde de ontwikkelaar de risico’s en aandachtspunten van deze locatie in beeld krijgen. Adviseur Meriël Huizer werkte daarom aan een quickscan. Daarin beoordeelden we de relevante omgevings- en milieuaspecten van het studentencomplex, zoals geluid en externe veiligheid

uitdagingen door inbreiding

De geluidbelasting van onder andere de omliggende N-wegen vormde een aandachtspunt bij de realisatie van dit project. “De ruimte in Nederland voor nieuwe ontwikkelingen wordt steeds schaarser," ziet Meriël. "Daardoor wordt er steeds vaker gebouwd op hoog geluidbelaste locaties. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Vaak zijn daar oplossingen voor, dat lukte ook bij de nieuwbouw van Reitdiep."

Short-stay

De functie short-stay was een aandachtspunt. “Deze vorm van wonen is volgens de Wet geluidhinder niet geluidgevoelig. Voor het bestemmingsplan was de geluidbelasting op deze functie ook niet in beeld gebracht. We hebben toch de geluidbelasting op de gevels van de short-stay-appartementen (logiesfunctie) bepaald. Zo konden er passende voorzieningen in de gevel worden getroffen, voor een voldoende verblijfscomfort in de short-stay-woningen," legt Meriël uit.

Natuurlijke ventilatie parkeergarage

Voor de aanvraag omgevingsvergunning bouwen beoordeelden we de aspecten bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Adviseur Janneke van der Weerd was bij deze adviezen betrokken.

Bij dit project vormde de ventilatie van de parkeergarage een interessant vraagstuk. De parkeergarage wordt namelijk natuurlijk geventileerd. We gaven advies over de omvang van de openingen van de garage, om te zorgen dat er geen mechanische ventilatie nodig is.

Goed wooncomfort voor studenten

“Het realiseren van comfortabele studentenwoningen is altijd een uitdaging,” zegt Janneke. “Daar waar veel mensen dicht op elkaar wonen, wil je wel een goed wooncomfort kunnen realiseren. We beoordelen of de aspecten voldoen aan het Bouwbesluit 2012, maar adviseren soms om nog wat extra maatregelen te nemen, om aan dat comfort te kunnen voldoen.”

Meer over het gebouw

Het U-vormige complex bestaat uit hoogbouw van 24 bouwlagen en laagbouw van 5 bouwlagen. De hoogbouw bestaat uit 467 studentenwoningen (20 – 40 m2), de laagbouw bestaat uit 231 short-stay-appartementen. Ook zijn er gemeenschappelijke ruimtes. Tussen de gebouwen in ligt op de begane grond een garage waarvan het dak als binnentuin wordt gebruikt. In de plint is ruimte voor lichte horeca.

Aardbevingsproof

In de gevel van de hoogbouw is een schilderij van de bekende Groningse schilder H.N. Werkman verwerkt. Deze schilder maakte onderdeel uit van het schilderscollectief De Ploeg. Ook bijzonder: in overleg met de NAM is het gebouw aardbevingsbestendig ontworpen. Het complex is naar verwachting begin 2020 gereed.

Ontwikkelaar: Borghese Real Estate & Urban Developers
Architect: INBO Architecten

Expertises

​​Bouwakoestiek

Meer over ​​Bouwakoestiek

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica

Brandveiligheid

Meer over Brandveiligheid