Bij brand toch de lift gebruiken is technisch best mogelijk

18-09-2018

Het is technisch best mogelijk bij nieuwbouw ontruimingsconcepten te realiseren waarmee bij brand gebruik kan worden gemaakt van de lift. Maar dan moet de overheid de wet- en regelgeving zodanig aanpassen dat dat ook is toegestaan. Het huidige Bouwbesluit voorziet niet in het opnemen van liften als onderdeel van vluchtroutes.

Lees verder

Bij brand toch de lift gebruiken is technisch best mogelijk

Kritisch kijken naar verbod

Onze brandveiligheidsadviseurs Siuhang Chan en Bram Kersten roepen betrokken organisaties op om op korte termijn met elkaar de mogelijkheden voor aanpassing te bespreken. Volgens de adviseurs is het namelijk hoog tijd kritisch te kijken naar het verbod om bij brand gebruik te maken van liften. 

“Met de toenemende vergrijzing, het streven om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, het groeiend aantal mensen met overgewicht en omdat er steeds meer woningen in hoogbouw worden gerealiseerd is dat uitgangspunt in het Bouwbesluit achterhaald”, aldus Chan.

Helft slachtoffers bij brand ouder dan zestig

De adviseurs brandveiligheid wijzen erop dat onder meer uit onderzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is gebleken, dat de helft van de slachtoffers bij brand ouder is dan zestig jaar. “Veel mensen in die leeftijdscategorie zijn minder goed ter been en zijn zeker bij hoogbouw via de trap fysiek niet in staat om bij brand veilig beneden te komen”, zegt Kersten. 

“De nu geldende regelgeving gaat uit van achterhaalde omstandigheden en technische mogelijkheden. In met name de Verenigde Staten en het Midden-Oosten worden al enkele jaren liften en met name ruimten rondom de liften gebouwd, die ook bij brand veilig kunnen worden gebruikt om te vluchten.”

Lift onderdeel van ontruimingsplan

Deze nieuwe generatie liften en grotere gebouwkernen voor veilige opvang moet onder meer in woon-zorgcomplexen die in hoogbouw worden gerealiseerd, onderdeel vormen van totale ontruimingsconcepten. 

“Naast liftschachten met langdurig brandwerend materiaal moet je ook denken aan bijvoorbeeld veilige brand- rookvrije opvang- en verzamelplaatsen verspreid door het gebouw, vanwaar bewoners de lift naar beneden kunnen nemen. En ook de noodverlichting moet bij brand functioneren”, aldus Chan. “Verder kun je denken aan meerdere liftkernen in een gebouw, waarvan er dan bij brand één onafhankelijk kan worden gebruikt.”

Specifieke doelgroepen

Kersten voegt daar aan toe dat niet elk gebouw geschikt is voor zo’n nieuwe aanpak. “Sowieso vallen bestaande gebouwen erbuiten”, zegt hij. "Bij gebouwen met maar enkele verdiepingen is het ook niet echt noodzakelijk. Het gaat om bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die in woon-zorgcomplexen verblijven en ouderen die in hoogbouw wonen.”

Betrokken partijen moeten koppen bij elkaar steken

Chan en Kersten vinden dat de overheid als bevoegd gezag, de brandweer, fabrikanten van liften, de bouwwereld en de grote institutionele beleggers op korte termijn de koppen bij elkaar moeten steken en stappen moeten maken. 

“De bevolkingsopbouw vraagt daar nadrukkelijk om”, zegt Chan. “Je kunt niet aan de ene kant willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en aan de andere kant diezelfde mensen opzadelen met in mijn ogen onaanvaardbare risico’s.”

Interview BNR

Bram Kersten werd in de uitzending van het programma De Ochtendspits op BNR geïnterviewd over dit onderwerp. Beluister hier het fragment.