Belangrijke stap richting duurzaam energielandschap stad Utrecht

12-07-2017

Na de zomer worden diverse scenario’s uitgewerkt voor de duurzame energieopwekking in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop. De gemeenteraad van Utrecht besloot dit afgelopen week. “Dit besluit is een belangrijke stap in de richting van een duurzame stad”, zegt Hans Geleijns.

Lees verder

Belangrijke stap richting duurzaam energielandschap stad Utrecht

Windmolens en zonnecollectoren 

De gemeente Utrecht wil serieus inzetten op energieopwekking met windmolens en zonnecollectoren. Daarbij moet eventuele hinder voor omwonenden en landschap wel worden beperkt. Die aspecten worden door initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie in de scenario’s meegenomen. 

Voorlichting op raadsinformatieavond 

In de voorbereiding op het raadsbesluit informeerde Hans Geleijns de raadsleden over de mogelijkheden van windenergie tijdens een raadsinformatieavond. Onze adviseur Jeannette Levels lichtte de gemeenteraad in over de inzet van zonne-energie. De omgevingseffecten geluid en slagschaduw kwamen daarbij ook aan bod. 

Ruimte genoeg voor duurzame energiebronnen 

“In Rijnenburg kan windenergie worden ingezet zonder dat dat een onacceptabel effect heeft op de leefomgeving”, zegt hij. “De afstand tot woningbouw in De Meern en Nieuwegein is daarvoor voldoende groot. Bewoners krijgen daarom niet te maken met onacceptabele hinder door de eventuele plaatsing van windturbines in dit gebied.” 

Ook de inzet van zonne-energie kent geen bezwaren. “Het hele gebied Rijnenburg biedt ruimte genoeg voor beide duurzame energiebronnen.” 

Slim en verantwoord 

“Dit is een goed initiatief”, zegt Geleijns. “De polder Rijnenburg wordt de komende jaren niet gebruikt voor woningbouw. Maar op de lange termijn blijft dat wel mogelijk”, aldus onze adviseur windenergie. 

Geen onacceptabele impact 

Het neerzetten van windmolens zorgt regelmatig voor discussie. Bij tegenstanders leeft het vooroordeel dat altijd sprake is van geluidsoverlast en van slagschaduw. “In dit gebied hoeft hiervoor niet gevreesd te worden als het gebied maar slim ingericht wordt”, stelt Geleijns. Volgens hem hoeft de inzet van duurzame energie-opwekkers niet te leiden tot onacceptabele hinder naar de omgeving. 

Expertise 

“Het is mooi dat wij al in dit vroege stadium een bijdrage konden leveren aan de besluitvorming over dit belangrijke onderwerp”, vindt Geleijns. “We hebben bij LBP|SIGHT al 25 jaar ervaring in gebiedsontwikkelingen met een duurzaam karakter, zoals de realisatie van windparken. Die expertise blijven we graag inzetten om bestuurders en politici, omwonenden en andere betrokkenen adequaat te informeren en begeleiden bij dit soort duurzame gebiedsontwikkelingen.” 

Stevige ambities 

De regio Utrecht heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Doel is onder meer te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. De stad streeft ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn en daarvoor is een grote omslag nodig. Daarom faciliteert de gemeente initiatiefnemers met duurzame plannen.