Bedrijven hebben nog maar even de tijd om het EEP in orde te maken

16-06-2016

Bedrijven die zelfstandig of via hun brancheorganisatie een MJA(meerjarenafspraak)3-convenant met de overheid hebben gesloten over energiebesparende maatregelen, moeten dit jaar hun EEP, het energie-efficiëntieplan, actualiseren voor de periode 2017-2020. LBP|SIGHT heeft de juiste kennis en ervaring in huis om die bedrijven in het traject te adviseren en te begeleiden.

Lees verder

Bedrijven hebben nog maar even de tijd om het EEP in orde te maken

“We zijn al vele jaren huisadviseur van bedrijven in onder meer de bak- en kalksteenindustrie, asfaltcentrales, gieterijen en metallurgische bedrijven”, zegt Erik Schepers, bij LBP|SIGHT adviseur op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu. “We kennen de branches, de bedrijven en de processen goed en weten wat er moet gebeuren om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het EEP.” 

Eigen adviseur 

Hij wijst erop dat enige spoed wel is geboden, omdat bepaalde branches op 1 oktober en andere branches uiterlijk half november een correct EEP moeten hebben ingeleverd bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. “Is het EEP in orde, dan geeft de RVO een positief advies aan het bevoegd gezag. Een goedgekeurd EEP wordt door het bevoegd gezag gezien als alternatieve invulling vanuit de Wet milieubeheer”, aldus Schepers. 

Anders dan in eerdere tranches in het MJA-3 faciliteert de RVO niet meer collectief, waardoor meer vrijheid is ontstaan voor de branches en bedrijven in de keuze van kennisinkoop. ”Dat betekent onder meer dat bedrijven hun eigen adviseur kunnen kiezen”, zegt hij. “Zeker voor onze vaste opdrachtgevers biedt dat goede mogelijkheden, omdat ze ook voor wat betreft het EEP met ons in zee kunnen gaan. Wij kennen de bedrijven, achtergronden en mensen immers al goed.” 

‘Ambitieuzer en concreter’ 

Overigens begint volgend jaar het laatste traject in het MJA-convenant, dat in 2020 wordt afgesloten. Dat de RVO geen collectieve coördinatie meer uitvoert, wil niet zeggen dat de dienst op afstand staat en geen scherpe controle meer uitoefent. 

“Integendeel”, zegt de adviseur van LBP|SIGHT, “de RVO wil juist dwingender en transparanter zijn en ambitieuzere doelstellingen en concretere resultaten bereiken. Omdat wij EPA-gecertificeerde en FEDEC-erkende energieadviseurs in huis hebben, kunnen onze opdrachtgevers rekenen op advies en begeleiding die aan de hoogste eisen voldoen.” 

Onderscheidend 

Het EEP is een goede opmaat voor het e-MJV, het elektronisch milieujaarverslag, waarin de exacte stand van zaken is vastgelegd voor wat betreft onder meer de lucht, het oppervlaktewater, de waterzuivering, de bodem en het afval. “In het verlengde van het EEP en in de geest van het MJA-convenant kunnen wij zorgen voor een snelle en efficiënte rapportage, die ook kosteneffectief is”, aldus Schepers. 

“Ook met het leveren van een correct e-MJV, dat elk jaar op 1 april moet zijn ingediend, hebben wij ruime ervaring. Juist die brede inzetbaarheid, in vele disciplines en branches, maakt ons onderscheidend in de markt.