Amplitudemodulatie: nieuwe discussie in Engeland

17-12-2015

LBP|SIGHT wijst op een nieuwe discussie die op dit moment in Engeland woedt rond het geluid van windturbines; namelijk die over ‘amplitude modulatie’. Met dit begrip (afkomstig van de inmiddels verouderde manier van radio-uitzenden via de middengolf) wordt bij windturbinegeluid het fenomeen bedoeld dat in het geluid de afzonderlijke bladen van de turbine hoorbaar zijn.

Lees verder

Amplitudemodulatie: nieuwe discussie in Engeland

“Doordat het geluid van de bladen in een bepaalde richting wordt afgestraald, hoor je als waarnemer op de grond in feite alleen het neergaande blad”, legt ir. Mike Dijkstra uit. Hij is bij LBP|SIGHT onder meer adviseur op het gebied van lawaaibeheersing. “Zodra dit blad weer omhoog gaat, hoor je het volgende blad. Dit betekent dat je voor ieder blad een aparte ‘swoesj’ hoort”. In feite wordt met amplitude modulatie dus bedoeld dat het geluid van windturbines niet continu is, maar een repeterende swoesj. “Hoe groter het verschil in geluidssterkte tussen de ene swoesj en de volgende is, des te hinderlijker het geluid zou kunnen zijn”, aldus Dijkstra. De mate van amplitude modulatie hangt van vele factoren af, zoals de afstand, windrichting, bodem en het omgevingsgeluid.

Hinderproblematiek
Dat de discussie rond amplitude modulatie wel in Engeland speelt en (nog) niet in ons land, schrijft Dijkstra toe aan de substantieel grotere aandacht die in Engeland altijd al is geweest voor hinderproblematiek en het beschermen van de bevolking in het algemeen. “Maar net als wij leven ze daar ook in een dichtbevolkt land, dus ik sluit helemaal niet uit dat de discussie binnen enkele jaren zal overwaaien naar Nederland”, zegt hij. “In Engeland zijn ze van plan wettelijke normering aan de problematiek van de amplitude modulatie te hangen”, aldus Dijkstra. “Is zo’n norm er eenmaal, dan wordt-ie al snel ook internationaal als de waarheid gezien. Zoiets hebben we destijds ook gehad na een Deens onderzoek naar laagfrequent geluid. Dat betekent dat we ook in Nederland over een paar jaar met normering rond amplitude modulatie te maken kunnen krijgen. Dus moeten we daar te zijner tijd goed op zijn voorbereid.”