“Met de 10 bouwstenen ontstaat een ambitieuze en haalbare duurzaamheidsvisie als integraal onderdeel van een project of gebied”

20-07-2020

De vraag naar woningen in steden als Amsterdam en Utrecht groeit onverminderd. Woningorganisatie Wonam neemt het initiatief tot de realisatie van nieuwe huurwoningen in deze steden. Naast Wonam hebben ook overheden en andere stakeholders steeds meer duurzaamheidseisen en -ambities als integraal onderdeel van projecten. 

Voor een drietal projecten werken we samen met Wonam aan duurzame gebieds- en gebouwvisies en maken daarbij gebruik van onze 10 bouwstenen. Ebe Treffers, adjunct-directeur Acquisitie en Transformatie bij Wonam, vertelt ons over zijn ervaring.

Lees verder

“Met de 10 bouwstenen ontstaat een ambitieuze en haalbare duurzaamheidsvisie als integraal onderdeel van een project of gebied”

Waarom werk je in duurzame gebiedsontwikkelingen graag met onze 10 bouwstenen?

"Het draait bij de 10 bouwstenen om integraliteit, iets wat zowel op stedenbouwkundig als op programmatisch vlak gewenst is," vertelt Ebe. "Deze integrale kijk op duurzaamheidsthema's als energie, natuurinclusiviteit, water, mobiliteit en infrastructuur vormt een uitstekend raamwerk om aan te toetsen en uit te werken tot concrete duurzaamheidsmaatregelen. Vanuit de 10 bouwstenen ontstaat een helder visiedocument waarin duurzaamheid centraal staat."

Hoe vertaalt zo'n visiedocument zich door?

"In de gebiedsontwikkelingen waarin we samenwerken met LBP|SIGHT, hebben onder andere Janneke van der Weerd. Kristel van Oldenbeek en Meriël Huizer de parameters geformuleerd op het gebied van duurzaamheid," aldus Ebe. "Deze parameters hebben we vervolgens in verloop van de tijd met andere adviseurs zoals een installatieadviseur en landschapsarchitect als ook met de stedenbouwkundige of architect geconcretiseerd naar technisch en financieel haalbare maatregelen.”

Wat is de reactie van stakeholders op de duurzaamheidsvisie?

Ebe: "De gemeente wil bij een gebiedsontwikkeling weten hoe de duurzaamheidsvisie in het plan verweven is. Zij heeft positief gereageerd op de integrale insteek van deze visie en op het feit dat alles goed is doorgedacht. De visie geeft een duidelijk beeld over hoe verschillende duurzaamheidsthema’s en -maatregelen in het vervolgtraject vormgegeven worden en wat iedereen kan verwachten."

In hoeverre is de door ons opgestelde duurzaamheidsvisie haalbaar? 

"Duurzaamheid wordt vaak met duur geassocieerd. Daarom is haalbaarheid een belangrijk onderwerp binnen een visie. Het is nodig om de meerkosten in beeld te hebben, zodat je vooraf op basis van de juiste afwegingen keuzes kunt maken. Een duurzaamheidsmaatregel moet bovendien effectief zijn en technisch uitvoerbaar."

Je laat je positief uit over de 10 bouwstenen

"Jazeker. Met de 10 bouwstenen ontstaat een ambitieuze duurzaamheidsvisie die haalbaar is. En één die op de lange termijn ook in de exploitatie goed werkt voor zowel de gebouweigenaar als de bewoners."

Over woningbouworganisatie Wonam

Wonam is een woningbouworganisatie die inspeelt op de grote behoefte van het (jonge) middensegment aan betaalbare huurwoningen. Dat doen ze door het ontwikkelen en beheren van eigen woonprojecten in Amsterdam en Utrecht. Na realisatie blijft Wonam nauw betrokken en organiseert zelf het beheer van de woningen. Hierdoor blijft de kwaliteit van het gebouw en de omgeving behouden.


Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling

Meer over Gebiedsontwikkeling