Adviesteam houdt oogje in het zeil bij nieuw gebouw Hogeschool Utrecht

22-07-2016

In het Utrechtse Science Park is begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen voor zeven instituten van de Hogeschool Utrecht. In het komende anderhalf jaar verrijst daar een gebouw van zo’n 22.000 m2. Onze adviseurs maken deel uit van het adviesteam, dat namens opdrachtgever HU moet controleren of ontwerp en bouw overeenkomen met de specifieke vragen en eisen van de hogeschool. 

Lees verder

Adviesteam houdt oogje in het zeil bij nieuw gebouw Hogeschool Utrecht

Adviesteam

“Het is bijzonder dat we niet in het ontwerpteam zaten, maar juist wel in het adviesteam”, zegt ing. Emiel van Wassenaar, adviseur brandveiligheid en projectregie. 

De laatste tijd nemen we die rol wel wat vaker op ons, maar echt veel is dit nog niet voorgekomen. In verreweg de meeste gevallen maken we deel uit van het ontwerpteam. Nu is het onze taak om voor de Hogeschool tot en met de oplevering een oogje in het zeil te houden.

Het is overigens, legt Van Wassenaar voor alle duidelijkheid uit, principieel niet mogelijk om zowel in het ontwerp- als adviesteam te zitten. “Dan zou je een slager zijn die zijn eigen vlees keurt. Beide teams worden gevormd door totaal verschillende partijen, zodat ze onafhankelijk van elkaar kunnen opereren.” 

Uiteenlopende disciplines 

Van Wassenaar en zijn collega’s moeten de komende periode vanuit hun uiteenlopende disciplines metingen doen, bijvoorbeeld naar hoe het met de brandveiligheid is gesteld, maar belangrijk wordt ook het door het ontwerpteam aangeleverde stukken te controleren. In de voorbereidende fase betekent dat intensief overleg met het ontwerpteam. “Er moet uiteraard aan alle wettelijke eisen worden voldaan, maar ook aan aanvullende eisen van de opdrachtgever”, aldus de adviseur van LBP|SIGHT. 

Bij de akoestiek kijken we of met de toegepaste materialen ook werkelijk de gestelde geluideisen worden gehaald en dat geldt ook voor aspecten als daglichttoetreding en luchtdichtheid.

Geluidbelasting 

Vanuit de milieu-invalshoek worden straks eveneens metingen gedaan, onder meer voor wat betreft de geluidbelasting voor de omgeving. “Ook hier controleren wij of de aannemer en het ontwerpteam voldoende aannemelijk kunnen maken dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan”, aldus Van Wassenaar. “Er wonen nogal wat mensen in de directe omgeving, vooral in studentenwoningen, en we moeten natuurlijk zien te voorkomen dat de HU te zijner tijd wordt geconfronteerd met klachten uit de buurt. Je moet dan denken aan geluidafstraling van technische installaties en toekomstige laad- en losactiviteiten”.

Maatregelen 

Uiteraard is die mogelijke geluidoverlast pas in de gebruiksfase echt te meten. “Belangrijk is om nu met de gegevens van de installaties de te verwachten geluidafstraling te modelleren en de geluidbelasting op de gevels van de omliggende woningen te berekenen”, legt Van Wassenaar uit. “Nu kun je nog eenvoudig maatregelen nemen om het geluid van de technische installaties te beperken. Als het gebouw eenmaal is opgeleverd, kan dat niet meer.” 

Beeld: Schmidt Hammer Lassen architects