Advies van een oliemannetje

19-12-2017

Als mensen-mens, maar zeker ook als ondernemer, heeft Frans Houtkamp van meet af aan het belang ingezien van een goed netwerk. Dat netwerk vergt onderhoud en moet zo nu en dan geënthousiasmeerd worden.

En volgens de opvatting van Frans doe je dat in de zakelijke (maar oh zo persoonlijke) dienstverlening, in een speelveld waarin veelal meerdere actoren aanwezig zijn met elk hun eigen belang, op een open en eerlijke manier. 

Begrip tonen

Je levert op een standvastige manier objectieve deskundigheid maar toont ook begrip. Je zou dat kunnen beschrijven met de slogan: “weten waar je het over hebt en vervolgens de handen op elkaar krijgen”, een slogan die in feite voor elke adviseur van LBP|SIGHT geldt. 

Ingeschakeld als oliemannetje

En daarmee verkrijgen we veel waardering in het werkveld en worden we ook vaak gevraagd om als oliemannetje onze inbreng te leveren. Die rol past veel van onze adviseurs goed. 

Zo worden we bijvoorbeeld gevraagd om, in geval van lastige en unieke milieuvraagstukken, expertmeetings te organiseren en te leiden om unieke oplossingen te genereren. Dat deden we bijvoorbeeld bij het TT Circuit Assen en voor de geluidszone in het Westelijk Havengebied. 

Stroeve vergunningsprocedures

Ook worden we ingeschakeld om moeilijke en stroeve vergunningprocedures vlot te trekken en in de verhouding tussen aanvrager en bevoegd gezag te bemiddelen. Dat deden we bijvoorbeeld bij enkele vergunningstrajecten voor grote bedrijven in Amsterdam. 

En last but not least worden veel van de LBP|SIGHT-adviseurs door diverse rechtbanken ingeschakeld als meedenkende en begripvolle getuige-deskundigen of bij arbitragezaken op het gebied van bouw, ruimte en milieu.

Kunt u ook wel wat smeermiddel gebruiken bij uw project? We helpen u graag verder.