Advies aan scholen: breng voor 1 oktober in kaart of gebouw voldoet aan ventilatie-eisen

25-08-2020

Het coronavirus roept veel vragen op over ventilatie in gebouwen. Nu de scholen weer begonnen zijn, speelt dit ook bij schoolgebouwen. De PO-raad en VO-raad roepen scholen op om voor 1 oktober in kaart te brengen hoe het met de ventilatie in hun schoolgebouw gesteld is. Wij kunnen daarbij helpen.

Lees verder

Advies aan scholen: breng voor 1 oktober in kaart of gebouw voldoet aan ventilatie-eisen

HANDREIKING EN LANDELIJK COÖRDINATIETEAM

Om schoolbesturen te ondersteunen bij vragen die er leven rondom ventilatie en het coronavirus hebben de PO-raad en VO-raad een handreiking ontwikkeld. Ook is er een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. In het ambitieplan staat dat scholen voor 1 oktober een aantal stappen moeten nemen.

CHECK: VOLDOET HET SCHOOLGEBOUW AAN DE VENTILATIE-EISEN UIT HET BOUWBESLUIT?

Eén van de stappen uit het ambitieplan is het doen van een check: voldoen de gebouwen aan de eisen van het Bouwbesluit? Adviseur Henk Versteeg licht toe: “Soms voldoet een schoolgebouw wel aan de eisen van het Bouwbesluit, maar is de luchtverversing in leslokalen niet voldoende. Wij kunnen als onafhankelijk expert beoordelen in hoeverre de ventilatie toereikend is. Is er een verbetering van ventilatie nodig? Dan kunnen wij aangeven hoe dat gerealiseerd kan worden.”

VEEL ERVARING MET ONDERZOEK NAAR BINNENMILIEU VAN SCHOLEN

LBP|SIGHT heeft volop ervaring en expertise op het gebied van de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen en dagverblijven. Eerder deden we voor de Rijksoverheid een landelijk praktijkonderzoek naar het binnenmilieu in 60 basis­scholen en 80 locaties voor kinderopvang. 

Ook hebben we ervaring met het opstellen van een Energie- en Binnenmilieu-advies (EBA). Daarnaast waren we betrokken bij de actualisatie van het PvE ‘Frisse Scholen’ en ontwikkelden we de VentilatiePrestatieKeur voor woningen, scholen en kinderdagverblijven (BRL 8010). Meer weten? Neem gerust contact met ons op.