Aandachtspunten voor een succesvolle realisatie van balansventilatie

09-12-2014

Een goede woningventilatie is van belang voor comfort, energiebesparing en een gezond binnenmilieu. Maar welke aandachtspunten gelden er voor een succesvolle realisatie van balansventilatie? In de nieuwe Lente-akkoord brochure wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

Lees verder

Aandachtspunten voor een succesvolle realisatie van balansventilatie

LBP|SIGHT heeft met haar kennis en ervaring op het gebied van woningventilatiesystemen bijgedragen aan de ontwikkeling van deze brochure. In de brochure worden de belangrijkste sleutels tot succes onthuld. Door in alle fasen van het bouwproces – van ontwerpfase tot gebruiksfase – rekening te houden met een aantal cruciale factoren, kan balansventilatie succesvol worden gerealiseerd.

Ventilatie Prestatie Keuring

Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld dat ten tijde van de oplevering van een gebouw wordt gecontroleerd in hoeverre de prestaties van het ventilatiesysteem daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen. Dit kan bijvoorbeeld door een Ventilatie Prestatie Keuring (VPK) te laten verrichten. 

Het verrichten van een VPK kan goed worden gecombineerd met andere controlemetingen die bij oplevering moeten worden verricht. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande of gerenoveerde woningen en gebouwen. Denk daarbij aan de vaststelling van het energielabel of het meten van de luchtdoorlatendheid van het gebouw. 

LBP|SIGHT heeft in 2012 meegewerkt aan de ontwikkeling van de beoordelingsrichtlijn van de Ventilatie Prestatie Keuring (BRL8010) en is gecertificeerd om deze keuringen uit te voeren.

De Lente-akkoordbrochure is opgesteld in samenwerking met leden van de expertgroep: VACpunt Wonen, VLA, Uneto-VNI, ISSO, RVO, DWA, Zehnder, Brink Climate Systems, Giesbers & van der Graaf, Nieman RI, Ymere, LBP SIGHT en Aannemersbedrijf van der Gragt.

Expertises

Bouwfysica

Meer over Bouwfysica