Rob Dekkers

Adviseur

06-53955129r.dekkers@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Rob Dekkers is senior adviseur op het gebied van bouwakoestiek. Na het afronden van zijn opleiding Gymnasium B en Technische Natuurkunde is hij in dienst getreden bij Lichtveld Buis & Partners, de voorganger van LBP|SIGHT. Rob werkte sinds 1981 voor ons adviesbureau. Per november 2021 is Rob met pensioen. De komende jaren blijft hij bij gelegenheid zijn ervaring en expertise inbrengen bij LBP|SIGHT. 

VAKKENNIS EN ERVARING

Kenmerkend bij de projecten van Rob Dekkers is dat hij als natuurkundige met een gedegen vakkennis en heel veel ervaring in de bouwpraktijk in staat is de fysische processen in de akoestiek, bouwfysica (waaronder duurzaamheid) en brandveiligheid te vertalen in praktische en maakbare adviezen. Zijn achtergrond, analytisch inzicht en creativiteit geven hem de vaardigheid om ingewikkelde zaken te ontleden en om te zetten in goed behapbare en begrijpelijke onderdelen.

PERSOONLIJKHEID

Rob werkt met volledige inzet, plezier en passie. Hij is een teamspeler, stelt zich proactief en opbouwend kritisch op, ook met betrekking tot onderdelen die specifiek buiten zijn vakgebieden liggen, zoals het installatietechnisch ontwerp. Dat verwacht hij ook van zijn mede ontwerpteamleden. 

Rob waardeert een kritische insteek van hen ook ten aanzien van zijn eigen werk. Adviseurs binnen een ontwerpteam moeten elkaar immers ‘prikkelen’ in het voortdurend proces van ‘brengen en halen’ en vervolgens afstemmen van elkaars inzichten. Een optimaal eindresultaat ontstaat naar zijn mening wanneer het ontwerp én de uitvoering tot stand komen in teamverband, waarin een juiste samenvoeging van de individuele kwaliteiten van de deelnemers tot een meerwaarde leidt.