Peter Thoenes

Adviseur

06-51609951p.thoenes@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Peter Thoenes is projectmanager en senior adviseur planontwikkeling en realisatie. Na diverse functies bij verschillende werkgevers zoals een aannemer/waterbouwer, een projectmanagementbureau, een projectontwikkelaar en diverse ingenieurs- en adviesbureaus werkt hij sinds 2009 bij LBPSIGHT.

PERSOONLIJK

Met behulp van goede plan- en procesvorming en omgevingsmanagement creëert Peter draagvlak voor projecten en gebiedsontwikkelingen met impact. Hij verbindt inhoud en proces, waardoor deze projecten haalbaar, gewenst en duurzaam zijn. Ook pakt hij door naar de realisatiefase.

PROJECTEN

Kenmerkend voor zijn projecten is de complexiteit en vaak ook het overwinnen van maatschappelijke weerstand. Inhoudelijk komen de aspecten omgevingsmanagement, milieueffecten en milieueffectrapportage, ontgronding en delfstofwinning, grond-, weg- en waterbouw, afval en baggerspecie, windenergie, natuur en water veel in zijn projecten voor.

Peter Thoenes pakt projecten op een planmatige en vasthoudende wijze aan, met gevoel voor bestuurlijk, ambtelijk en lokaal stakeholdermanagement. Hij heeft een brede blik en is mensgericht en kan daardoor personen en zaken met elkaar verbinden. Hij vervult in zijn projecten de rol van adviseur, projectleider, projectmanager en directievoerder.