Peter de Vries

Adviseur

06-22513120p.devries@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Peter de Vries is senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening. Na het afronden van zijn studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft hij gedurende 20 jaar in diverse functies bij de gemeentelijke overheid gewerkt op het terrein van vergunningen en handhaving, zowel in de uitvoering als op managementniveau. In 2005 is hij overgestapt naar SIGHT, de voorganger van LBP|SIGHT. Hij werkt sinds 2005 voor het adviesbureau en is verantwoordelijk voor de begeleiding van complexe industriële bedrijven.

KENMERKEN

Kenmerkend bij de projecten van Peter de Vries is zijn integrale aanpak, waarbij hij diverse technische expertises combineert met politiek bestuurlijke advisering. Met een praktische en pragmatische benadering realiseert hij uitvoerbare oplossingen.

Hij is doortastend en kritisch, maar ook creatief. Als iets nog niet eerder gedaan is, betekent dat niet dat het niet kan. De begeleiding van omwonenden in het proces van de uitbreiding van Lelystad Airport is daar een mooi voorbeeld van.

Nevenfuncties

Peter de Vries heeft ook een jarenlange ervaring op gemeentelijk politiek terrein. Zo was hij 12 jaar raadslid, lid van diverse gemeentelijk bezwarencommissies en rekenkamers (commissies). Vanuit LBP|SIGHT geeft hij samen met klanten lessen op basisscholen om kinderen te interesseren voor een carrière in de techniek.

Expertises

Gebiedsontwikkeling

Meer over Gebiedsontwikkeling

Projectregie

Meer over Projectregie

Ruimtelijke ordening

Meer over Ruimtelijke ordening