Paul van der Vleuten

Vennoot, Adviseur

06-53106027p.vandervleuten@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Paul van der Vleuten is mede-eigenaar van LBP|SIGHT en senior adviseur milieu en omgevingsrecht. Hij adviseert op het gebied van vergunningen en zorgsystemen (ISO 9001, 14001, 45001) en projectontwikkeling/ruimtelijke ordening, mede als expert voor BREEAM duurzame Gebiedsontwikkeling.

Hij is specialist op het gebied van veiligheid en hinder, zoals kwantitatieve risicoanalyse QRA, explosieveiligheidsonderzoek EVD, luchtkwaliteit en geurverspreiding.

OPLEIDING EN WERKVELD

Na het afronden van zijn opleiding aan de HTS Chemische Technologie in Eindhoven heeft Paul van der Vleuten 10 jaar in opdracht van de overheid gewerkt op het gebied van vergunningen en handhaving. Hij vertaalt de belangen van zijn klanten goed naar de wettelijke taak van de overheid. Paul werkt sinds 2001 als partner bij Lichtveld Buis & Partners, de voorganger van LBP|SIGHT. Hij begeleidt complexe ruimtelijke ontwikkelingen en uitgebreide technische, juridische en organisatorische vraagstukken.

BREDE KENNIS

Kenmerken van Paul van der Vleuten zijn: analytisch denkvermogen, resultaat- en oplossingsgericht en zijn enthousiasme voor het vak. Door zijn brede kennis van de vakgebieden vindt hij optimale samenhangende en praktische oplossingen.