Jacob Jan van Burg

Adviseur

06-13195067j.vanburg@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Jacob Jan van Burg is adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en werkt sinds maart 2018 bij LBP|SIGHT. In 2011 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als planoloog. Daarna heeft hij onder andere gewerkt bij een gemeente en aan het Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. 

Veelzijdige projecten 

Als adviseur is Jacob Jan betrokken bij een breed scala aan projecten, zoals stedelijke herontwikkelingen/transformaties, windparken en huisvesting van tijdelijke werknemers. 

Daarnaast heeft hij ruime ervaring met de herontwikkeling van locaties in het landelijk gebied voor woningbouw of een recreatieve functie (VAB/Ruimte voor Ruimte), vraagstukken rondom planschade en het opstellen van aanmeldingsnotities voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling.

Integrale kijk, toegankelijk en analytisch 

Kenmerkend voor Jacob Jan is dat hij in staat is om een project integraal aan te sturen. Hierbij maakt hij gebruik van zijn kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo ontzorgt hij opdrachtgevers en weet hij uitvoerbare oplossingen te realiseren. 

Jacob Jan is benaderbaar, analytisch sterk en gericht op samenwerking. Voor zijn opdrachtgevers streeft hij naar een eindresultaat met een hoog kwaliteitsniveau.