Ingrid Driessen

Adviseur

06-13695011i.driessen@lbpsight.nl

Ingrid Driessen is adviseur op het gebied van milieuwet- en regelgeving. In 2007 is zij gestart bij LBP|SIGHT. Haar expertises zijn onder andere het opstellen van: rapportages-melding Activiteitenbesluit, zienswijze -(facet)bestemmings­plannen en omgevingsvergunningen.

Ingrid Driessen heeft de nodige cursussen gevolgd zoals: heldere teksten schrijven, Natuurwetgeving en luchtkwaliteit, projectmatig werken, leergang adviesvaardigheden, administratief toezicht training gedragsvaardigheden voor milieuhandhavers, deskundig toezichthouder asbest voor handhavers, actuele milieuhandhaving conflicthantering, rapporteren, controle vliegtuigbelading, ICAO-TI, stralingsdeskundige 5B, BOA, Wet Goederenvervoer over de weg, Wet Personenvervoer, Rijtijdenwet 1936 Wet Economische Delicten.

PRAKTISCH EN PROJECTMATIG

Kenmerkend bij de projecten van Ingrid Driessen is haar praktische instelling en projectmatige aanpakHaar communicatieve vaardigheden komen tot uiting in de overleggen die zij heeft met klanten en interne en externe partijen zoals adviesbureaus en overheden. Zij zorgt ook voor de noodzakelijke afstemming.

Nevenfuncties

Naast de inhoudelijke werkzaamheden werkte Ingrid in diverse projecten als secretaris, waarbij zij nauwgezet de planning en voortgang bewaakte.

 

Expertises

Milieu

Meer over Milieu