Hans Geleijns

Vennoot, Adviseur

06-53955130h.geleijns@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Hans Geleijns is senior adviseur op het gebied van omgevings­zaken in relatie tot de fysieke leefomgeving. Daaronder vallen de gebieden milieu en ruimtelijke ordening. Hij is mede-eigenaar van LBP|SIGHT.

Na het afronden van zijn opleiding milieutechnologie aan de HTS Eindhoven en een eerste baan bij een adviesbureau op het gebied van de Hinderwet, ging hij aan de slag bij Lichtveld Buis & Partners, de voorganger van LBP|SIGHT. Hans werkt inmiddels bijna 25 jaar bij het adviesbureau.

Zijn vakgebieden zijn Wet milieubeheer (vergunningverlening, handhaving, wetgevingsaanpassingen), Wet ruimtelijke ordening (milieuonderdelen) en de (aanstaande) Omgevingswet

WERKGEBIED

Hans Geleijns was projectleider Wm en Wro bij de ontwikkeling en oprichting van het grootste windpark van Nederland, windpark Noordoostpolder. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het aspect windturbinegeluid door de vele ‘wind op land’ projecten en door zijn betrokkenheid bij de aanpassingen van wet- en regelgeving.

Hij is de laatste 10 jaar actief als projectleider in binnen­­stedelijke herontwikkelingsprojecten waarbij transformaties, nieuwbouw en knelpunten met milieuwetgeving vaak een grote rol spelen.

UITVOERBARE OPLOSSINGEN

In projecten werkt hij met een brede scope, integraal en ook digitaal. Met een praktische, brede en pragmatische benadering adviseert hij uitvoerbare oplossingen met zijn projectteam.

Hij is een generalist, kritisch, maar ook creatief. De ontwikkeling van een online tool voor de bewaking van de geluidemissie van windprojecten op land is daar een mooi voorbeeld van.

Nevenfuncties

Hans Geleijns is lid van verschillende commissies binnen de NWEA. Hij is actief lid van bouw- en vastgoed gerelateerde organisaties, zoals het Platvorm Omgevingsmanagement, de Utrechtse Bouwsociëteit, Vereniging Utrechtse Vastgoedsociëteit e.a. Ook is hij bestuurslid van de Rotary Club Utrecht.