Daniël Verburg

Adviseur

06-53127047d.verburg@lbpsight.nlLinkedIn profiel

Daniël Verburg is senior adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening. Na zijn opleidingen aan de Wageningen Universiteit, werkte hij aansluitend twee jaar in de financiële sector. Hij is sinds 2007 werkzaam bij ons adviesbureau.

Daniël leidt de vakgroep RO, waarin vakinhoudelijke kennis, ruimtelijke cases en wetgeving met elkaar worden besproken.

PROJECTEN

Als adviseur is hij betrokken bij diverse ruimtelijke bouw- en planschadeprojecten op onder meer het gebied van transformatie en wind- en zonne-energie. Verder adviseert en ontzorgt hij bij uiteenlopende ruimtelijke procedures en juridische vraagstukken in zowel stedelijk als landelijk gebied.

Kenmerkend bij de projecten van Daniël is zijn integrale aanpak van de vakgebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid en projectmanagement. Met een pragmatische benadering ten aanzien van inhoud en proces realiseert hij uitvoerbare oplossingen. Dit geldt met name bij complexe ontwikkelingen op het raakvlak van ruimte en milieu (bij zowel vergunningverlening als handhaving).

ANALYTISCH EN RESULTAATGERICHT

Met zijn analytisch vermogen en kennis van onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de (aanstaande) Omgevingswet streeft hij met maatwerk naar een optimale inpassing van projecten in de fysieke leefomgeving.