Rentmeesters

Ons team van rentmeesters heeft veel ervaring met grondzaken, erfpacht, landgoedbeheer, taxaties, onteigening en planschade.

Rentmeesters Lees meer

RentmeestersRentmeesters

Ons team van rentmeesters heeft veel ervaring met grondzaken, erfpacht, landgoedbeheer, taxaties, onteigening en planschade.

Landgoed Rozephoeve - gebiedsvisie De Logt

Bekijk project

Advies DierenPark Amersfoort bij herinrichting N221

Bekijk project

Herbestemming hoeve Parkzicht op Landgoed Linschoten

Bekijk project

Gastcollege Rentmeesters op Van Hall Larenstein

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

Advies verkoop gronden woningbouwvereniging Mitros in regio Utrecht

Bekijk project

Planschaderisicoanalyse voor gepland windpark RWE

Bekijk project

Begeleiding en ondersteuning attractiepark Drievliet

Bekijk project

Taxatie van een Ecolodge in de Biesbosch

Bekijk project

Onze pijlers

Grondzaken

We zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van onteigening, het taxeren en aankopen van onroerende zaken en we geven advies bij erfpacht. Dat doen we voor particulieren, bedrijven en overheden. Ook verkopen we (landbouw)gronden en/of opstallen in het buitengebied.

Een greep uit onze werkzaamheden:

 • advies bij grondverwerving en onteigening;
 • advies bij erfpacht;
 • onderzoek naar een bestemmingsplan;
 • taxaties van onroerend goed;
 • taxaties van bijzondere objecten in het buitengebied;
 • advies en onderhandelen bij aankoop en verkoop;
 • inzet als rechtbankdeskundige of in een commissie van deskundigen;
 • advies bij planschade.

Landgoedbeheer

We behartigen de belangen van landgoedeigenaren en (groot)grondbezitters en adviseren over ruimtelijk beleid en wetgeving. Ook ontwikkelen we financiële en ruimtelijke toekomstvisies. U kunt bij ons terecht voor de volgende werkzaamheden:

 • contractadministratie voor huur, pacht en erfpacht;
 • bos- en natuurbeheer;
 • advies en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies;
 • strategisch advies voor de toekomst van uw landgoed.

Onze aanpak met onroerend goed

We handelen alsof het onroerend goed ons eigen bezit is. We zijn deskundig, pragmatisch en hebben oog voor mens, economie en natuur.

Inzicht met GIS

Bij onze projecten gebruiken we vaak ons eigen geografisch informatiesysteem (GIS). Met een eigen inlogcode kan een opdrachtgever daarmee de laatste stand van zaken in onze viewer bekijken.

Kwaliteit en professionaliteit

Onze rentmeesters zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Om hierbij aangesloten te mogen zijn, moet onze werkwijze aan strikte eisen voldoen. Ook volgen de rentmeesters verplichte scholing, zodat hun kennis en vaardigheden actueel blijven.

Rentmeesters, taxateurs en grondzakendeskundigen

Wesley Smeier

Adviseur

Bekijk medewerker

Arend Dijkstra

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Paul Kindt

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Justus Holtermans

Adviseur

Bekijk medewerker

Erwin Zark

Adviseur

Bekijk medewerker

Mijndert Rebel

Adviseur

Bekijk medewerker

Annelies Wind

Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Lindhout

Adviseur

Bekijk medewerker

Arjen Blankesteijn

Adviseur

Bekijk medewerker

Jolan Knol

Adviseur

Bekijk medewerker

Elisabeth Wedekind

Adviseur

Bekijk medewerker