Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een bijzondere vorm van ruimtelijke ordening. Zó bijzonder dat het binnen ons bedrijf een apart vakgebied is. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelings-, vitaliserings- en transformatievraagstukken. Daarbij brengen we publieke, private en particuliere belangen op één lijn.

Gebiedsontwikkeling Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een bijzondere vorm van ruimtelijke ordening. Zó bijzonder dat het binnen ons bedrijf een apart vakgebied is. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelings-, vitaliserings- en transformatievraagstukken. Daarbij brengen we publieke, private en particuliere belangen op één lijn. 

Projecten Gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsvisie Rijnhuizen Nieuwegein

Bekijk project

Realisatie ROC-onderwijsgebouw Amsterdam

Bekijk project

De energietransitie van gemeentes Roosendaal en Bergen op Zoom: een gebiedsanalyse

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

Vergunningen voor nieuwe ontgronding Markermeer

Bekijk project

Landgoed Rozephoeve - gebiedsvisie De Logt

Bekijk project

Gebiedsontwikkeling Aviolanda luchthaven Woensdrecht

Bekijk project

Bijlandse Waard

Bekijk project

Transformatie Noordelijke IJ-oever Amsterdam

Bekijk project

Bestemmingsplan Streekmuseum Kloosterhaar in Overijssel

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

Maatwerk voor proces en inhoud

Succes wordt bepaald door de som van kwaliteit én acceptatie. Het is onze uitdaging om complexe ruimtelijke ontwikkelingsopgaven maatschappelijk gedragen te krijgen. Dit vraagt per locatie steeds om een maatwerkaanpak van zowel procesmatige als vakinhoudelijke kennis. 

Intermediaire rol

Onze adviseurs zijn goed thuis bij provincies en ministeries en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid. De intermediaire rol – vanaf het eerste idee tot de laatste fase van de uitvoering – is ons op het lijf geschreven. 

Duurzame gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer los zien van verduurzaming. En de duurzaamheidseisen én -ambities groeien. Hoe brengt u eisen en ambities samen in een mooie, functionele gebiedsontwikkeling? We geven duurzaamheid vorm binnen uw gebiedsontwikkeling aan de hand van onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Stedelijk, industrieel en landelijk gebied

Onze deskundigen werken zowel in stedelijk gebied, bijvoorbeeld aan de transformatie van oude industrieterreinen, als in de groene ruimte, zoals aan uiterwaardprojecten met combinaties van rivierverruiming, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning, recreatie en wonen & werken. Ook ontwikkelen we onder meer nieuwe economische dragers voor landgoederen. 

Onze werkzaamheden:

 • Strategieontwikkeling (opstellen plannen van aanpak) 
 • Concept- en planvorming 
 • Managen projectorganisatie in multi-actor-omgevingen 
 • Alliantievorming 
 • Locatiekeuze-onderzoek en quick scans 
 • Haalbaarheidstudies 
 • Uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken 
 • M.e.r.(beoordelingen) 
 • Opstellen van vergunningaanvragen 
 • Strategisch ecologische advisering 
 • Ruimtelijke onderbouwingen 
 • Juridische begeleiding

Adviseurs Gebiedsontwikkeling

Jeroen Hund

Adviseur

Bekijk medewerker

Paul van der Vleuten

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Ed Goudriaan

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Daniël Verburg

Adviseur

Bekijk medewerker

Marleen Bekooij

Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Wijbenga

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Gebiedsontwikkeling